Strakonické čeká v příštím týdnu uzavírka

STRAKONICE – S jarním obdobím nastává doba, kdy dochází ve městech k různým opravám, úpravám a s tím jsou samozřejmě spojeny i uzavírky komunikací. Jednu takovou plánuje město Strakonice již na příští týden. Kde k ní dojde a jak dlouho potrvá, vám sdělíme v následujících řádcích.

Městský úřad Strakonice povolil úplnou uzavírku místní komunikace v ulici Trachtova, v úseku od křižovatky s ulicí K. Dvořáka od čísla popisného 182 do čísla popisného 525. Komunikace bude uzavřena v termínu od 15. do 19. dubna 2019. Důvodem je vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu a zaslepení stávající vodovodní přípojky po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky.

„V souvislosti s uzavírkou nesmí dojít k narušení bezpečnosti silničního provozu, nesmí být ohrožováni nebo nadměrně omezováni chodci. V úseku uzavírky musí být zachován bezpečný průchod pro pěší,“ uvádí město Strakonice na svém facebookovém profilu. V souvislosti s tím je tedy stanovena objízdná trasa, která povede po místních komunikacích ulic K. Dvořáka až přes Bučkovu ulici.

Uzavírka ulice Trachtova ve Strakonicích (zdroj mapy.cz)