Podvedený rytíř i nesmrtelný čaroděj

Ve zřícenině hradu Rabštejn se prý dodnes objevuje čaroděj, ale není to jediný mág v historii hradu. Dalším byl šaman, které si pán hradu dovezl až z Laponska! Ostatně mezi lidmi vždy panovalo přesvědčení, že hrad stojí na jednom z vrcholů tzv. magického trojúhelníku. Tady se tedy mohou provozovat tajné rituály. Ano, leckdy i atmosféra krajiny, a to zvláště kolem zřícenin, nás dokáže přenést do jiného světa, vždyť pod vrstvou mýtů a alegorií jsou mnohdy ukryty zajímavé události.

Legendy promlouvají

Na přelomu 14. a 15. století měl působit ve službách hradního pána čaroděj, který se krom jiného zabýval zažehnáváním zla. Posléze však záhadně zmizel neznámo kam. Zanechal poselství, že se vrátí za 300 let. Tak se podle pověsti i stalo! Několikrát byl viděn shrbený stařec a tajemné stíny – v ten moment se velmi ochladilo a na nebi se objevily černé mraky. Povídá se, že stín čaroděje je možné vidět i dnes, zvláště když se náhle zatáhne obloha.

Z dob ještě starších se objevuje zmínka o šamanovi, který taktéž měl na hradě působit. Vše začíná příběhem o rytíři von Glessenberg, který soupeřil s bratrem Volkmarem o šlechtičnu von Stein. První bratr dosáhl zasnoubení, ovšem za podmínky, že se spolu s otcem vyvolené zúčastní křížové výpravy. Padl ale do zajetí a až po několika letech se mu podařilo uprchnout. Zažil řadu dobrodružství a dostal se až do Laponska. Tam se spřátelil s oním šamanem. Rytíř toužil vyzvědět, co dělá a zda vůbec žije jeho snoubenka. Odpovědi se mu dostalo. Hildegarda von Stein se provdala za jeho bratra a zásnubní prsten, který před odjezdem od rytíře dostala, zahodila do hradního příkopu. Prsten však zachytil do zobáku havran, a když rytíři šaman dále sděloval své vidění, ze stromu se snesl havran a před rytířem prsten upustil. Odtud prý i název hradu Rabenstein – Havraní kámen.

Rytíř se cítil podveden. Vrátil se domů a vypálil hrad Stein, jeho bratr s manželkou se však zachránili útěkem tajnou chodbou, což rytíř netušil. Pozval na panství svého šamana, který zde dále provozoval tajemná umění…

Rabštejn v historii

Zřícenina hradu Rabštejn se nachází nedaleko Rýmařova. První písemná  zmínka pochází z roku 1318. Hrad prošel co se týče majitelů řadou změn, na začátku 16. století jej získali do zástavy Žerotínové. Ovšem již roku 1759 je hrad uváděn jako definitivně pustý.