Revoluce v bydlení? Plzeň chce zvýšit i počet startovacích bytů

PLZEŇ – Senioři, pohybově handicapovaní, mladé rodiny a další snad mohou doufat ve vylepšení situace bytové otázky. Město si je vědomo nedostatkem bytů pro ty, kteří nemají možnost získat důstojné bydlení jinou formou a navrhlo novou koncepci v otázce bydlení.

Nový systém získání obecního bytu

Cílem koncepce je zlepšit politiku bydlení pro občany (nedávno jsme psali o delegaci v Regensburgu) a do roku 2022 navrhnout způsoby řešení této bytové situace. K tomu má dopomoci i minimálně 150 dalších bytů. Nově je v koncepci navržen systém získání obecního bytu, kdy prakticky všechny volné byty budou zveřejňovány na realitním portálu města Plzně a žadatelé si budou moci podat přihlášku na konkrétní byt. Jedinou podmínkou bude předchozí registrace žadatele prostřednictvím on-line formuláře.

Realitní portál

Na tomto portálu budou pravidelně zveřejňovány upravené volné byty. Od této změny se očekává zlepšení transparentnosti celého systému a zrychlení možnosti získání bytu. Každý ze zájemců si bude moci podat přihlášku na byt, kde chce bydlet. K tomu má dopomoci také nově zřízené kontaktní místo pro bydlení se sociálními pracovníky, kteří budou poskytovat podporu osobám s nižší počítačovou gramotností a podporu v oblasti bydlení nejvíce zranitelným osobám na trhu s bydlením.

Navýšení počtu bytů

Zároveň město Plzeň hodlá pokračovat v projektu sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka. Jeho cílem je udržení si bydlení, podpora zlepšování zdravotního stavu a kvality života a pomoc v sociální integraci. Důležitou součástí koncepce je již zmíněný plán zajištění navýšení počtu bytů. Počítá se s vybudováním bydlení pro seniory, výstavbou domu s pečovatelskou službou, zřízením komunitního bydlení, zajištěním dostatečného množství bezbariérových bytů, dostatečnou nabídkou startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi a zajištěním sociálního bydlení s podporou sociálního pracovníka.

Lokality nových bytů

S převážnou částí pořízení tohoto typu bydlení se počítá v lokalitě Zátiší, kde bude letos odstartována první etapa revitalizace. Dalších 20 bytů pro seniory nově vznikne v bytovém domě Prostřední 48. Pro nabídku bydlení budou také využity stávající byty města Plzně. Kromě toho bude město zvažovat i možnost nové výstavby na svých vlastních pozemcích. Pro výstavbu jsou také hledány možnosti získání státních dotací.

Byt. dům po rekonstrukci v Plachého ulici, zdroj: Město Plzeň