Záhadné nálezy v moravské jeskyni

Soška býčka

Lidé si o tomto místě odpradávna vyprávějí. Bývalo tu slyšet kvílení a ve skalách se prý dodnes objevují tajemná světla. Podle pověr bylo toto místo shromaždištěm zlých duchů, kostlivců apod. Také se zde měl zjevovat ohnivý býk. Jde o jeskyni Býčí skála v Moravském krasu a všechny tyto pověsti jsou vzhledem k archeologickým nálezům příhodné.

Záhadný nález

Roku 1869 se do jeskyně vypravili dva studenti. Jejich nálezem pak bylo něco ohromného – jemně zpracovaná kovová soška býka. Její celkový vzhled naznačoval, že snad mohla sloužit k nějakému kultovnímu účelu.

Soukromý badatel Jindřich Wankel, který je některými považován za diletanta, jinými zase za průkopníka, jeskyni prozkoumal. Začal zřejmě v roce 1871 a objevil zde věci, které můžeme nazvat unikátními. Byly zde nalezeny zbytky vozu, které obsahovaly mužské kosti. Kosterní pozůstatky byly ostatně chaoticky poházeny všude kolem. Byly to kostry bez končetin a hlavy, naopak samostatně ležely zase jen ruce nebo lebky. Tyto pozůstatky patřily většinou mladým ženám, dále pak pěti mužům a dvěma dětem – celkem asi 40 lidem. Na kosterních pozůstatcích byly objeveny šperky z jantaru i zlata, dále také různé předměty ze stejných materiálů – svou úrovní zpracování vysoce převyšovaly tehdejší zdejší standard.

Co se tu mohlo odehrát?

Názory se různí i mezi odborníky. Wankel usoudil, že šlo o rituální pohřeb nějakého velmože. Dnes je tato teorie považována za překonanou. Na pohřeb velmože zde bylo málo zbraní, také na pohřební rituál bylo vše uspořádáno až moc chaoticky.

Další vědci přišli s tím, že šlo o skupinu lidí, kteří se do jeskyně uchýlili ve snaze uniknout pronásledování, následně však byli pobiti. Mohlo to souviset s místní pověstí o tom, jak sem z daleka přišel velký průvod cizího lidu, který ale již nikdy z podzemí nevyšel ven. To však také příliš nesedí vzhledem k tomu, že kosterní pozůstatky patřily zejména mladým ženám – a hlavně: případní útočníci zde nechali ony šperky a další luxusní zboží.

Atlantiďané, mimozemšťané či někdo jiný?

Existuje řada dalších hypotéz, žádná však nevysvětluje vše. Dále se objevují teorie o mimozemšťanech či zástupcích Atlantidy.

I přes dohady záhada zůstává – podrobnější výzkum totiž nemohl proběhnout kvůli úpravám, které vznikly při budování podzemní továrny za druhé světové války. Dál se tu také vypráví o záhadných silách, o děsivém řevu ze tmy a také o přízračných postavách německých vojáků, kteří se v podzemí zjevují. Mohou tedy za záhadami Býčí skály stát nějaké dávné rituály, či události v porovnání s nimi nedávno minulé?