Paloučky plné barev, vůní a života by měly ve městech nahradit dnešní trávníky

Letničkový záhon v pražské Stromovce. Foto: zp.praha

STŘEDNÍ ČECHY – Klasické udržované zelené trávníky ve městě je radost pohledět. Měnící se klima jim ale nepřeje a je na čase uvažovat i o výhodnějších a udržitelných alternativách.

Klasika nejen pro rekreaci

Historický předobraz nalezly dnešní upravované trávníky ve francouzských zahradách. Nejsou tu ale jen pro potěšení oka. I městské trávníky umí, sice ne ve velkém, produkovat kyslík, vázat vzdušný oxid uhličitý, snižovat odtok srážkové vody a půdní erozi. Celkově zlepšují kvalitu života obyvatel, kterým nabízí v neposlední řadě prostor pro rekreaci. V čem je tedy hlavní problém? Proč měnit, co funguje?

Pesticidy ničí diverzitu

Vědci upozorňují, že už je na čase, aby městské trávníky znovu zdivočely. Naše současné jsou sice na pohled hezké, ale druhově chudé a v podmínkách měnícího se klimatu nemají šanci obstát. Slunce je spálí na troud, při suchu je nehospodárné je zalévat. Hnojení pesticidy je neúměrně prodražuje a činí pro životní prostředí závadné. Ač zelené, mají jen pramalý význam pro živočišnou nebo rostlinnou rozmanitost. Splach chemicky obohacené zálivky navíc kontaminuje podzemní vodní zdroje.

Luční kvítí víc vydrží

Podle odborníků je čas na změnu. Měli bychom uvažovat o nových alternativních travnatých plochách ve veřejném prostoru jako o výhodnějších a udržitelných alternativách. Znovu přistoupit na lokální rozmanitost a místo trávníků začít pěstovat rozmanité a členité porosty lučního charakteru.

Jít dobrým příkladem

Už se to zkouší i u nás. V Jihlavě před pěti lety vytipovaly jedenáct míst, kde magistrát provedl přímý výsev letniček. Od jara do podzimu tu lidé mohou sledovat úžasné proměny městských paloučků plných barev a vůní. Stejně jako v pražské Stromovce.

Mělník nechce zůstat pozadu

„Snažíme se o něco podobného na Mělníku,“ říká zástupce místní skupiny lidí P.U.N.K, která se aktivně zajímá o veřejný prostor a zeleň. „Jak se ale zdá, vypadá to na zdlouhavý proces, přitom by stačilo, kdyby se méně sekalo a některé trávníky se postupně dosazovaly a dosévaly směsí lučních bylin,“ říká. Než se myšlenka lučních paloučků ve městě prosadí, bude to chtít chtít zřejmě svůj čas.