Pozor na uzavírky! Predator Run – poběží se centrem města

Plzeň – V sobotu bude město patřit sportovcům, především nadšencům běhu. Naopak to nebude ten správný den pro řidiče, kteří by tudy chtěli právě projíždět. Proto policie upozorňuje, že v souvislosti s konáním této akce dojde k řadě dopravních omezení.

V sobotu 20. dubna se bude konat již čtvrtý ročník tradičního závodu Predator Run. Jedná se o vstupní závod, kde si účastníci sami na sobě vyzkouší, co to vlastně jsou překážkové závody. Trasa povede historickým centrem města Plzně! Start a celé zázemí závodu bude tradičně v plzeňském DEPO2015!

Do závodu je přihlášeno celkem 2200 závodníků, kteří budou postupně vybíhat ve startovních vlnách po cca 250 závodnících (každou půl hodinu) z Depo 2015. První start proběhne v devět hodin, poslední vlna závodníků startuje ve třináct hodin. Ukončení časového limitu závodu je předpokládán do patnácté hodiny. Na bezpečnost a plynulost silničního provozu budou dohlížet plzeňští dopravní policisté spolu s městskými strážníky po celé trase závodu.

Policie jménem své mluvčí Veroniky Hokrové apeluje na občany: „Žádáme všechny řidiče, aby v případě potřeby užili náhradní objízdné trasy, respektovali pokynů policistů a dočasná dopravní omezení po celou dobu závodu. Dále, aby návštěvníci a občané dbali zejména na vlastní bezpečnost. Policisté počítají s návštěvou i těch nejmenších a upozorňují návštěvníky, aby měli děti, které přichází s nimi, pod dohledem,“.

Plánované uzavírky a dopravní omezení na komunikacích po dobu závodu dne 20. dubna 2019

Ulice Presslova v úseku ulice Černická – slepý konec
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
– vjezd umožněn pouze pořadatelům a účastníkům závodu.

Smíšená stezka po levém břehu Radbuzy, úsek Papírenská lávka – Anglické nábřeží
– úplná uzavírka smíšené stezky

Anglické nábřeží, úsek Americká ulice – Parkoviště před mostem Milénia
– úplná uzavírka vozovky
– úplná uzavírka parkoviště
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
– úplná uzavírka pravého chodníku

Americká ulice, úsek Anglické nábřeží – Mikulášská ulice
– částečná uzavírka pravého (jižního) chodníku
– úplná uzavírka pravého (jižního) chodníku na Wilsonově mostu
– úplná uzavírka podchodu

Sirkova ulice – výstup z podchodu pod Sirkovou
– částečná uzavírka chodníku u výstupu

Ulice U Lázní
– částečná uzavírka chodníku

Denisovo nábřeží, úsek ulice U Lázní – Most U Jána
– částečná uzavírka pravého chodníku
– částečná uzavírka chodníku na mostu U Jána

Anglické nábřeží
– úplná uzavírka mezi vjezdem na parkoviště a mostem U Jána
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
– jsou blokovány zastávky MHD

Šafaříkovy sady
– úplná uzavírka
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Zbrojnická ulice
– úplná uzavírka
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
– vyblokování parkovacích míst pod hotelem od 04:00 do 16:00 hodin

Pražská ulice
– úplná uzavírka
– bude uzavřen chodník v úseku ulice Pallova – Vodárenská věž
(zde závod vstupuje do podzemí)

Pallova ulice
– výjezd z Pallovy řízen

Sady 5. května před hotelem
– Úplná uzavírka výjezdu/výstupu z Veleslavínovy ulice

Veleslavínova, úsek Sady 5. května – Dominikánská
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
(zde závod vystupuje z podzemí)

Rooseveltova ulice + Saský most
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00
– uzavřen vjezd do ulice Sady 5. května
– bude uzavřen chodník na mostě včetně schodiště

Perlova ulice
– úplná uzavírka vozovky

Malá ulice
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Dominikánská ulice
– úplná uzavírka vozovky v úseku ulic Veleslavínova – Náměstí Republiky (v tomto úseku je zajištěno parkování pro svatebčany)
– uzavírka levého podélného parkovacího pásu a levého chodníku v úseku ulic Veleslavínova – Malá
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Sady 5. května, úsek Saský most – pěší lávka přes řeku Mži do ulice Na Poříčí
– částečná uzavírka chodníku
– částečná uzavírka pěší lávky

Panelová cesta na pozemcích 10571/2 a 12821/1, úsek lávka přes řeku Mži do ulice Na Poříčí – lávka u soutoku řek Mže-Radbuza do ulice Luční
– úplná uzavírka cesty na říční bermě
– částečná uzavírka pěší lávky

Štruncovy Sady – stadion a okolí
– částečná uzavírka pěšího prostranství (při bráně borců)
– omezení na kříženích se smíšenými stezkami pro cyklisty a chodce

Pivovar
– úplná uzavírka lávky přes Radbuzu
– omezení vjezdu/výjezdu do pivovaru

U Prazdroje – parkoviště
– úplná uzavírka vozovky parkoviště – při zachování vjezdu do areálu pivovaru
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
– částečná uzavírka pěší lávky do Nádražní ulice

Nádražní ulice
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

Pařížská ulice
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
– zajištění informace pro uživatele parkovišť ve vnitroblocích o uzavření navazující komunikace prostřednictvím IP22

Denisovo nábřeží, úsek ulic Americká – U Trati
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin

U Ježíška, úsek U Trati – pěší přechod v návaznosti na Kožíškovu lávku
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin
– omezen výjezd z podzemních garáží

Smíšená stezka po pravém břehu řeky Radbuzy, úsek U Ježíška – Papírenská lávka
– částečná uzavírka smíšené stezky
– omezení na kříženích se smíšenými stezkami pro cyklisty a chodce

Smíšená stezka po levém břehu Radbuzy, úsek ulice Presslova – Papírenská lávka
– částečná uzavírka smíšené stezky
– omezení na kříženích se smíšenými stezkami pro cyklisty a chodce

Cukrovarská ulice v úseku ulice Plovární – řeka Radbuza
– úplná uzavírka vozovky
– vyblokování parkovacích míst od 04:00 do 16:00 hodin