Liberečtí strážníci v rámci akce JEHLA sbírali použité stříkačky po narkomanech

LIBEREC – Liberečtí strážníci se i v letošním roce přihlásili k celostátní akci JEHLA. Při sběru použitého infekčního odpadu po narkomanech našli a zlikvidovali 8 kusů injekčních stříkaček, 2 kusy inzulínových per a několik desítek drobných částí zdravotnického materiálu sloužících jako pomůcka při aplikaci drog.

Strážníci se soustředili na nepřehledná a málo frekventovaná místa v centru i okrajovějších částech Liberce. V Liberci prošli lokalitu vlakového nádraží, park u ulice Zeyerova, ulici Pastelovou, podchod na sídlišti Rochlice, oblast cyklostezky u Skateparku a další. Společně se strážníky se na sběru infekčního materiálu podíleli i liberečtí asistenci prevence kriminality.

Od začátku roku 2019 strážníci v Liberci nalezli a odborně zlikvidovali více jak 80 kusů injekčních stříkaček. Přestože sběr infekčních materiálů po narkomanech je součástí jejich každodenní práce, velký smysl mají i tato cílená opatření.

V celé republice se přes 480 strážníků městských a obecních policií a asistentů prevence kriminality ve 35 městech zaměřilo na dětská hřiště a pískoviště, nepřehledná a málo frekventovaná místa, parky a odpočinkové zóny, v Praze pak ještě na okolí stanic metra a ventilačních šachet. Celkem očistili svá města od 850 kusů použitých jehel a stříkaček.

Co dělat, pokud použitou jehlu naleznete?
Rozhodně není vhodné ji zvedat nebo s ní jakkoliv manipulovat. Nález je nutné neprodleně nahlásit organizacím, které se zabývají odbornou a bezpečnou likvidací, např.
a) Městská policie Liberec, linka 156
b) K-centrum, telefon 482 713 002

Jak oznámit nález injekční stříkačky?
• Podrobně popsat místo nálezu (ulice, číslo sloupu veřejného osvětlení, č.p. blízké budovy, atd.), případně vyčkat příjezdu hlídky.
• Místo nálezu viditelně označit – např. na zemi kolem stříkačky namalovat kruh nohou, botou či klacíkem, v travnatém, nebo obdobném porostu přehodit přes nález např. klacík, větev.
• Zabránit kontaktu s nálezem dalším osobám, zejména dětem.
• Na nález upozornit ústně další osoby v blízkém okolí.

Strážníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami a speciálními boxy na infekční odpad. Zajistí jeho odborný sběr i následnou likvidaci.