Šlo o zázraky, skrytou moc mysli nebo něco dalšího?

Mnohá místa, zvláště v Evropě, se považují za zvlášť svatá a jsou uctívána. Ty nejslavnější z nich přitahují zástupy poutníků. Je pravdou, že zjevení mučedníků víry nebylo už od středověku ničím neobvyklým, za posledních asi 200 let to ale byla zjevení Panny Marie, která vzbudila nejvíc rozruchu.

Lourdy

K pravděpodobně nejznámější takové události došlo roku 1858, v jeskyni v Lourdech. Zde čtrnáctiletá dívka Bernadette Soubirousová viděla „paní“. Měla podle ní bílé šaty s modrou šerpou a učinila znamení kříže. Poté zmizela. Zcela z míry vyvedená Bernadette se vracela na stejné místo a spatřovala tam Pannu zas a znova.

Jednoho dne bylo Bernadette řečeno, aby se napila z pramene a omyla se v něm – jelikož zde žádný nevyvěral, hrabala na dně jeskyně, až na něj narazila. Od té doby tu pramen je a každý rok miliony poutníků navštěvují toto místo v naději na uzdravení.

La Saletta

Zajímavý úkaz se odehrál v roce 1846 a Bernadette o tom mohla i vědět. Chlapec a dívka, staří 11 a 14 let, také viděli Pannu – bylo to ve vesnici La Saletta poblíž Grenoblu. Tuto událost zpracoval např. básník Jan Zahradníček ve svém díle La Saletta.

Fatima

Roku 1917 bylo 70 tisíc lidí ve Fatimě v Portugalsku svědky vyvrcholení série vizí, které popisovali osmiletý chlapec, jeho šestiletá sestra a jejich devítiletá kamarádka. Těmto zjevením předcházelo v dřívějších letech několik jiných návštěv označených za anděly. Návštěvníci se objevovali na posvátném místě zvaném Cova da Iria (Jeskyně sv. Ireny). Při sledování dětí někteří lidé hovořili o šumivých zvucích a klesajícím teplu. Děti oznámily, že měly vidění tří proroctví: první oznamovalo, že první světová válka brzy skončí, druhé proroctví varovalo před ještě horší válkou, která začne za vlády papeže Pia XI. (zemřel v roce 1939).

Třetí proroctví se prý vztahovalo k Vatikánu a bylo odtajněno až roku 2000. Obsahuje vizi o papeži, jak kráčí přes mrtvoly a přes postřílené duchovní, potom je sám zastřelen. (V roce 1995 sám Josef Ratzinger naznačil, že existuje ještě další část třetího proroctví, ale ta prý je dosti hrozivá).

Svědkové ve Fatimě popisovali různé zvláštnosti. Jeden svědek vypověděl, že uviděl světélkující kouli, jak prolétává mraky. Dne 13. října téhož roku se objevil podle svědků záblesk světla, mraky se rozestoupily a slunce jako stříbrný disk vysílalo otáčivé paprsky barevného světla.

Kolik pravdy a jaký druh pravdy na tom všem je, nelze říci, každý může mít svůj subjektivní názor. V případech, jako byly ty jmenované, vidí zázrak většinou děti a adolescenti, kteří vidění zprostředkovávají dospělým (vyjma pozdějších fatimských jevů). Je to snad proto, že děti mají živější fantazii a věří také ochotněji tomu, co chtějí vidět? Podle některých badatelů jde možná o využívání životní energie dětí k tomu, aby se určitá entita mohla projevit v lidském světě…