Vrací vodu do lesů. Lesy ČR budují nádrže, rybníky, tůně, mokřady i potoky

Lesy ČR zahájily vodohospodářský program Vracíme vodu do lesů. Ilustrační foto: lesycr.cz

STŘEDNÍ ČECHY – Více než miliardu korun investují Lesy České republiky do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. Podnik je správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás, jedná se o více než 38 000 km říček, bystřin a potoků. Nyní budují 73 nových nádrží a 292 obnovují.

Přirozená zásobárna vody

„Naše stavby zmírní sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Jde o malé nádrže, rybníky, tůně, mokřady i potoky,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. „Vytváříme plochy s přirozenou zásobárnou vody, zpomalujeme její odtok z krajiny a zmírňujeme sucho. Zahajujeme nebo budeme pokračovat ve více než 350 vodohospodářských stavbách.”

Žehrovské rybníky a další

Ve Středočeském kraji se jedná například o obnovu Žehrovských rybníků v okrese Mladá Boleslav. Předpokládané náklady jsou 9,2 mil. Kč a dokončení se očekává ještě v letošním roce. Informace o projektech jsou zveřejněné na speciálně vytvořeném webu s interaktivní mapou nejvýznamnějších vodohospodářských staveb Lesů ČR. Další se mají postupně doplňovat.

Po celém Česku

Na projekty podnik Lesy ČR čerpá dotace z ministerstev zemědělství a životního prostředí i z přeshraničních programů. „Soustředíme se na oblasti, které nejvíc trápí sucho, ale stavíme v celé republice,“ dodal Vojáček.