Blíží se čarodějnice, v Pardubickém kraji hrozí zákaz zakládání ohňů

PARDUBICKÝ KRAJ – V souvislosti se suchem a poměrně silným větrem hasiči v Pardubickém kraji nedoporučují rozdělávat ohně. Doporučení se týká zejména blížící se filipojakubské noci.

V případě pořádání pálení čarodějnic hasiči žádají a důrazně doporučují kvalitně zabezpečit místo pálení minimálně s jednotkou dobrovolných hasičů v místě akce, případně zvážit, zda vůbec v tomto období sucha a častého větru zakládat ohně.

„Je též možné, pokud bude nadále pokračovat teplé počasí bez srážek, že vejde v platnost nařízení Pardubického kraje č. 4 z roku 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a které přímo zakáže rozdělávat ohně v přírodním prostředí,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková.

V zákoně o požární ochraně v § 17 jsou řešeny povinnosti fyzických osob, kde je fyzická osoba povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Za porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně hrozí poměrně citelná sankce.

„Pokud fyzická osoba způsobí svým jednáním požár, nejde-li o trestný čin, lze za spáchaný přestupek uložit pokutu až do výše 25 tisíc korun. Příslušníci HZS Pardubického kraje, kteří provádí vyšetřování příčin vzniku požáru, budou postupovat velmi důsledně a v případě požáru, který vznikne například při pálení čarodějnic, budou tyto pokuty ukládat,“ říká vedoucí oddělení prevence HZS Pardubického kraje Miloslav Vašák.