Neblahý osud plzeňské Škodovky. Skončila ve spárech Göringa

PLZEŇ – Naše město neproslavilo pouze jeho skvělé zlatavé pivo, ale byla to Škodovka, která svojí výrobou dávala světu o sobě vědět a už ve 30. letech minulého století patřila mezi hlavní opory československého zbrojního průmyslu.

Bohužel, v pohnutých dobách roku 1939 byla i s celým Československem v rámci okupace německým vojskem obsazena. Došlo k tomu osudného 15. března. Dalo se očekávat, že Němci v čele s Hitlerem budou chtít tento strategický podnik pro své účely zcela ovládnout. Zvláštní němečtí jednatelé, kteří byli do Plzně vysláni, měli získat do svých rukou kontrolní balík škodováckých akcií za pomoci brněnské zbrojovky.

To se jim podařilo, a ještě téhož roku se Škodovka díky různým propojením dostala pod vliv Göringových Říšských závodů. Němcům se tak splnil jejich záměr ovládnout podnik plně pro své budoucí zbrojní a hospodářské potřeby.

Plzeň byla se svými Škodovými závody pro nacisty především důležitým hospodářským centrem, které se mělo stát jednou z hlavních opor válečné výroby nejenom v rámci Protektorátu Čechy a Morava, ale samotné Německé říše. Vyprodukovalo se zde kolem dvaceti milionů dělostřeleckých granátů, téměř osmnáct tisíc děl, dvacet tisíc dělových hlavní. Vyráběli tu například stíhače tanků.

Závody byly opravdu na špičkové úrovni, škodováci byli machři a nacisti je potřebovali. S německou organizací tady zbrojní výroba dosáhla gigantických rozměrů. Takových, že si to ani dnes lidé nedokáží představit. Právě toto byly důvody, proč Plzeň stihl neblahý osud, když se stala během válečných let jedním z cílů náletů spojeneckého letectva, které se snažilo vyřadit Škodovku z provozu. To už je ale trochu jiná kapitola a na toto téma jsme psali zde.

Škodovka po náletu

O neslavných událostech té doby se též můžete více dozvědět na výstavě „Osudový rok 1939 a město Plzeň“. Uvidíte, jak se lidé museli smiřovat s nastalou změnou poměrů, postupným omezováním jejich svobody či všudypřítomným strachem.

Expozice je k vidění do 30. května v mázhauzu historické radnice na náměstí Republiky 1