Pálení čarodějnic se blíží, hasiči apelují na bezpečnost kvůli suchu

LIBERECKÝ KRAJ – Za několik dní opět vzplanou čarodějnické ohně. Aby si tento starý lidový svátek zachoval své kouzlo, připomínají hasiči několik pravidel pro pálení ohňů:

  • V prvé řadě dobře vyberte místo na pálení. Toto místo nesmí být blíže než 50 metrů od okraje lesa a na dostatečný odstup pamatujte i od obytných nebo hospodářských budov. Ohniště pak bezpečně oddělte od okolí např. kameny nebo pískem. Ideální je hliněný podklad.
  • Připravte si jen tak velké ohniště, jaké dokážete v případě potřeby uhasit. Při stavění vatry dejte pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy
  • „Určitě si při rozdělávání ohně nepomáhejte hořlavými kapalinami, jako jsou benzin, nafta nebo ředidlo,“ radí vyšetřovatel požárů Daniel Mlčoch. „Po vylití hořlavé kapaliny na vatru dochází okamžitě k jejímu odpařování. Páry ve směsi se vzduchem vytváří hořlavou nebo dokonce výbušnou atmosféru a po jejím zapálení dochází k explozivnímu hoření. Tato ohnivá koule může zapálit hořlavé materiály v blízkosti vatry, ale hlavně způsobit vážné popáleniny osob v okolí,“ upozorňuje Mlčoch.
  • Pálení „nepřírodních“ materiálů, jako jsou například pneumatiky, je zákonem přísně zakázáno! Jak tedy oheň zapálit? Ideálně pomocí pevného nebo gelového podpalovače, například PE-PO.
  • Při pálení věnujte pozornost aktuální povětrnostní situaci. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
  • Oheň nikdy neponechávejte bez dozoru. Mějte nachystané jednoduché hasební prostředky jako vodu, písek, hlínu, lopatu apod. Důležité také je, aby příjezdové cesty k místu zůstaly volné pro případný zásah hasičů.
  • Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
  • Po skončení pálení ohniště vždy důkladně uhaste a přesvědčte se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi jsou uvnitř vrstvy popela žhavé oharky, které může vítr znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí a to i po několika dnech po ukončení pálení. Hasiči tak musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po oslavě ponechána svému osudu.
  • I pro pálení čarodějnických ohňů platí stejná ohlašovací povinnost jako při běžném pálení. Právnické a podnikající fyzické osoby musejí každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit. Při nesplnění této povinnosti jim může být udělena pokuta až do výše půl milionu korun.
  • Ohlášením pálení předejdete zbytečným výjezdům hasičů k domnělým požárům. Ideální je pro ohlášení využít internetový formulář na www stránkách. Formulář najdete jak na regionálních stránkách ZDE (v pravém sloupci banner „nahlášení pálení), tak na celorepublikových stránkách ZDE. Tady stačí v horní liště kliknout na „Služby pro veřejnost“ a jako první v nabídce se vám otevře právě ohlašování pálení.