Je pravý čas na výměnu kotle! Kraj rozděluje naposled dotace

OLOMOUCKÝ KRAJ – Lidé v Olomouckém kraji mají třetí a pravděpodobně poslední šanci získat peníze na výměnu kotle. Rozdělovat se v rámci kotlíkových dotací bude 179 milionů korun. Žádosti mohou zájemci podávat elektronicky od 4. června.

Lidé žijící v kraji si mohou pomocí kotlíkových dotací vyměnit starý spotřebič s ručním přikládáním za kotel spalující biomasu, plyn nebo si koupit tepelné čerpadlo.

„Výše příspěvku se může vyšplhat až na 127 500 korun. Záleží na typu nového kotle, nákladech na výměnu a také na tom, zda domácnost spadá do tzv. prioritní, tedy silně znečištěné oblasti. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale i náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci,“ informoval ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Podání žádostí proběhne stejně jako při druhé vlně kotlíkových dotací prostřednictvím elektronického formuláře. Ten je už teď dostupný na webu kraje na adrese www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

Evidence žádostí bude spuštěna 4. června v deset hodin. Na webu najdou zájemci i potřebné formuláře a dokumenty. Žadatelům pomohou i semináře, které kraj uspořádá ve vybraných městech v průběhu měsíce května. „Letošní vlna kotlíkových dotací je prezentována jako poslední, protože očekáváme velký zájem ze strany občanů,“ podotkl náměstek Olomouckého kraje Pavel Šoltys.

Domácnosti, které stále ještě topí v kotlích na tuhá paliva první a druhé emisní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela zakázán.