Andělé a démoni: znáte jejich přesný počet?

Ve starověku nemělo slovo daimon negativní význam, Sokrates tak dokonce pojmenoval svou inspiraci. Jindy slovo daimon dokonce označovalo strážného ducha. Pod vlivem křesťanství se ale slovo démon stalo škodlivou entitou.

Padlí andělé

Tak vznikla pekelná hierarchie: rebelantští andělé, vedení Luciferem, byli shozeni z nebes. Podle jakéhosi odhadu původně existovalo 399 920 004 andělů, ale 133 306 668 jich bylo shozeno a stali se démony. Ve středověku byli lidé přesvědčeni, že všechny katastrofy, nemoci a ovšem také „špatné myšlenky“ způsobují neviditelní démoni.

Dodnes je démon obecně chápán jako nadpřirozená zlovolná bytost. V existenci démonů věří řada náboženství – démoni jsou většinou padlí andělé, zlí duchové atd. Asi všechny kultury mají společnou myšlenku, že může být člověk démony posednut, v některých kulturách dochází pak k jejich vymítání.

Démoni a zlí duchové ve světě

U každého národa světa tedy existují démoni – jen se jim říká různě. Liší se velikostí i vzhledem a jejich podoba je většinou založena na místních zvycích a pověrách.

Tak např. v Japonsku bývali duchové zemřelých všelijak trestáni za zlé skutky, které v životě napáchali. Měnili se v démony a ukazovali se s nohama vězícíma v plamenech, a to lidem, které brzy čekala smrt.

Indové zase věřili na zlé démony nazývané baura. Byli to šerední skřítkové s červeným tělem a dlouhými zuby. Neustále drmolili a v noci napadali lidi.

Obyvatelé Banksových ostrovů v Tichém oceánu považují některé velké kameny za příbytky „žravých“ duchů. Pokud na takový kámen dopadne stín nějakého člověka, jeho démon mu vysaje duši – a člověk bez duše posléze zemře.

V Mexiku se naopak věřilo na to, že duchové lidí, kteří zemřeli násilnou smrtí, mají schopnost léčit nemoci!

Strach ze zlých duchů měli také Arabové na Blízkém východě. Zejména se obávali duchů zavražděných, kteří se měnili v démony, kterým se říkalo afritové a objevovali se v místech, kde byla prolita krev – tomu lidé zabraňovali tak, že do půdy na místě činu zatloukli hřebík. Jako démoni jsou dále označováni např. hinduističtí asurové nebo čínští yaoguai.

Jedná se o výplody fantazie? Stále zůstává otázkou, proč existuje o těchto bytostech tolik historek…