Díky přeshraničnímu projektu získali čeští i němečtí hasiči novou techniku

LIBERECKO – V německé Žitavě byl za přítomnosti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové slavnostně ukončen projekt „4 města zachraňují přes hranice“, na kterém v uplynulých letech spolupracovaly Liberec, Žitava, Hrádek nad Nisou a Herrnhut.

Cílem projektu je efektivní ochrana obyvatelstva, majetku a životního prostředí v dotčených regionech, zintenzivnění vzájemné spolupráce v oblasti požární ochrany a odvracení negativních následků živelných pohrom, koordinace při krizovém řízení a řešení mimořádných situací a další. Projekt byl realizován od října 2015 do března letošního roku.

V Krásné Studánce díky tomuto projektu vyrostla nová hasičská zbrojnice. Na slavnostní setkání dorazil do partnerské Žitavy také primátor Liberce Jaroslav Zámečník, který ocenil úspěšnou přeshraniční spolupráci.

Celkové náklady projektu „4 města zachraňují přes hranice“ dosáhly bezmála 75 milionů korun, přičemž 59 milionů korun činila dotace z EU. Spolupodíl města Liberce činil téměř 20 milionů korun s tím, že 17 milionů korun získalo město v rámci dotace.

Dobrovolní hasiči z Krásné Studánky získali v rámci projektu zbrusu novou hasičskou zbrojnici, zásahový vůz, velitelský vůz a přívěs s člunem. Hasiči z německého Herrnhutu se dočkali rekonstrukce hasičárny a nového víceúčelového vozidla. Hasiči v Hrádku nad Nisou pořídili díky projektu speciální kontejnery a hasičské vybavení a žitavští hasiči automobilový otočný žebřík.