Českolipští strážníci se zaměří na špatné parkování na sídlištích

Dejte si pozor na parkování v křižovatkách! (Ilustrační foto)

ČESKÁ LÍPA – Motorových vozidel přibývá a přibývá i přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Přestože na sídlištích je už možná více vozidel než bytů a tolerance k jejich parkování ze strany policie je veliká, nelze nechat bez povšimnutí případy, kde dochází k ohrožení bezpečnosti jiných účastníků silničního provozu.

Stále více řidičů si stěžuje na místa, kde je zvýšený provoz a jiní zde nechávají svá vozidla zaparkovaná v křižovatkách. Těmito místy jsou křižovatky ulice Žitavská s ulicemi Jihlavská, Brněnská a Bardějovská. V křižovatce a pět metrů od její hranice je řidiči zakázáno zastavit a stát. Vzhledem k tomu, že ve všech těchto místech je navíc přechod pro chodce, který zákaz zastavení a stání od jeho počátku prodlužuje o dalších pět metrů ze směru vjezdu do ulice Žitavská, jde o dostatečně chráněný prostor pro přehledný průjezd těmito místy. Parkující vozidla ale tuto bezpečnost ohrožují.

Komu není jasný pojem hranice křižovatky, je to místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ nebo „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“. Kde taková dopravní značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky (viz obrázek níže). Dbejte tedy zákazu parkování v těchto místech. Strážníci českolipské městské policie upozorňují, že se na tuto problematiku budou více zaměřovat a z jejich strany přijde zvýšená kontrola. Takže pozor na parkování v křižovatkách!