Nejvíce usmrcených osob na silnicích bylo ve Středočeském kraji. Co za to může?

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Nikdo nevyjíždí na silnice s tím, že by si jel pro smrt. A přesto řidiči stále víc a víc riskují. Hovoří o tom pro nás velmi nepříjemná statistika. ČR v v minulém roce 2018 skončila v EU v počtu usmrcených osob na 1 milion obyvatel na 21. místě z 28, jedná se o propad o 6 míst. Narostl také počet usmrcených vlivem alkoholu, a to o celých 50%.

Nejhorší řidiči ze Středních Čech?

Nejvíce usmrcených osob bylo evidováno ve Středočeském kraji, který se se 106 usmrcenými vrátil na stejné číslo z roku 2016. Hůře než čeští dopadli pouze řidiči v pořadí Řecko, Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko.

Nepřiměřená rychlost a alkohol

„Meziroční nárůst fatálních následků dopravních nehod byl způsoben především nepřiměřenou rychlostí, bezprecedentní – téměř 50% – byl nárůst v oblasti usmrcených v důsledku vlivu alkoholu a jiných návykových látek,“ uvedl Tomáš Neřold, vedoucí SO BESIP Ministerstva dopravy.  „Z pohledu kategorie účastníků silničního provozu dramaticky vzrostly fatální následky nehod motocyklistů, meziročně také vzrostl počet usmrcených chodců. Nejvyšší relativní nárůst byl evidován u dětí, kterých bylo usmrceno 19, meziročně o 10 více. Historicky nejvíce bylo těžce zraněno seniorů tj. osob nad 65 let věku,“ dodal Neřold.

Smrti přitom šlo zabránit

Bilance uplynulého roku ukazuje, že za podstatnou část smrtelných a těžkých následků dopravních nehod si mohli sami poškození: např. 28,4 % usmrcených řidičů a 21,8 % usmrcených spolujezdců nebylo připoutáno bezpečnostním pásem, cyklistickou přílbu nepoužilo 30 usmrcených (79 %), 260 těžce zraněných (66 %). Přitom studie prokázala, že 37 % cyklistů by dopravní nehody přežilo, pokud by přílby použili.“

Tabulka

Srovnání počtu nehod v roce 2018 a 2010