Začala revoluce v cenách za parkování v Pardubicích

PARDUBICE – Tento týden přinese avizované změny v parkování na území města Pardubic. Celkem 81 parkovacích automatů bude postupně přeprogramováno a označeno novým ceníkem. Vzhledem k tomu, že instalaci nového softwaru u všech přístrojů není po technické stránce možné zvládnout během jednoho dne, ceny parkovného se budou v rámci onoho týdne na různých místech lišit.

„Technici jednotlivých firem, od kterých má město automaty zakoupené, musí každý přístroj fyzicky navštívit, přehrát v něm stávající software a následně otestovat jeho funkčnost a správné nastavení. Může se tedy stát, že na některých automatech bude uvedeno parkovné podle nového ceníku, jinde bude veřejnost parkovat za ceny stávajícího režimu, vždy je třeba řídit se ceníkem uvedeným na daném automatu,“ vysvětluje náměstek pro dopravu Petr Kvaš.

Od pondělí 13. května budou nové ceny parkovného spolu s přelepením ceníků již platné na všech jednaosmdesáti přístrojích, a to včetně SMS plateb. Nový parkovací režim by se měl následně projevit i v obsazenosti záchytného parkoviště v Masarykových kasárnách, které nabízí téměř 400 parkovacích míst a zájem o něj je prozatím minimální, přestože nově je zde celodenní parkování zdarma.

„Masarykova kasárna jsou pro město takovým testem, zda má tento způsob parkování v Pardubicích vůbec šanci. Uvidíme, jak se záchytné parkoviště osvědčí po spuštění nového parkovacího režimu. Spolu s úpravou parkovného se jedná o systémové opatření, jehož účinnost bude možné vyhodnotit nejdříve po půl roce, nikoli po měsíci fungování. Jakmile provedeme podrobnou analýzu, budeme moci na základě získaných dat nastavené parametry přizpůsobovat potřebám obyvatel a návštěvníků města. Je však nezbytné dát veřejnosti čas, aby si na úpravy, jejichž cílem je zajistit funkčnost parkovacích zón, zvykla a změnila své dopravní chování,“ dodává náměstek Kvaš, podle kterého je nutné znát také strukturu uživatelů záchytného parkoviště a až na jejím základě provádět další změny jako například posílení spojů MHD. Aby se záchytné parkoviště v areálu kasáren dostalo do povědomí co nejširšího okruhu potenciálních zákazníků, bude navíc v blízké době zakresleno také do mapových podkladů a doplněno bude také dopravní značení.

Ve městě se například zpřísnily podmínky pro výdej parkovacích karet pro zóny placeného stání. O těchto změnách jsme psali například ZDE.