Nechcete se stát obětí trestného činu?

Máte obavy, že byste se mohli stát obětí napadení, okradení, podvodu? Nebo jste již někdy naletěli  „Šmejdům“ a koupili jste předražené hrnce, deky a podobné zbytečnosti? Jste senior či seniorka z Brna nebo blízkého okolí? Tak se přihlaste do projektu SENIOR AKADEMIE Městské policie Brno.

Senior akademie je speciální studijní program podobný Univerzitě třetího věku – U3V určený seniorům. Autoři projektu jsou přesvědčeni, že aktivita a informovanost jsou základem k bezpečnému stárnutí. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, policií, hasiči a záchranáři tak, aby pomoc a nabízené  služby byly pro ně dostupné a využitelné. Posluchači poznají i základy sebeobrany. Studium je zdarma a absolventi získají osvědčení.

Přihlášky do Senior akademie pro ročník 2019/2020 bude možné podat od 13. 5. 2019 od 8.00 hodin. Podrobnější informace o zápisu najdete na stránce Městské policie Brno https://www.mpb.cz/zapis/. Neváhejte, protože o akademii je každoročně obrovský zájem a počet míst je omezený.

Předávání osvědčení za absolvování Senior akademie