Faraón Achnaton: byl nejkontroverznější egyptský vládce mužem či ženou?

Achnaton a Nefertiti

Nejen v moderní historii, ale také pro všechny starověké národy, byl Egypt krajinou bohatou na neproniknutelná tajemství. Země zůstala velmi záhadnou až do dob francouzského archeologa Champolliona, který v 19. století rozluštil egyptské hieroglyfy – tak se mnoho záhad ozřejmilo, některé však stále nikoliv.

Achnaton – vzbouřený král

Původním jménem faraón Amenhotep IV. (1364 – 1347 př. Kr.) byl asi nejzvláštnějším králem starověkého Egypta. Již na počátku svého panování se dostal do konfliktu s kněžstvem boha Amon-Rea, které mezitím ve státě již získalo značnou moc. Faraón se tedy uchýlil k úskočné taktice. Rozhodl se k neslýchanému činu – zrušil kult mnoha božstev, kterými Egypt oplýval a nahradil je jediným – Atonem, božstvem slunečního kotouče. Současně si jméno Amenhotep (“Nechť je spokojený Amon”) změnil na Achnaton (“Který se líbí Atonovi”). Město Théby vyměnil také za nové – Achetaton (“Atonův obzor”). Velmi důsledně prosazoval nové náboženství. Dal zničit díla znázorňující Amona a nápisy s jeho jménem dal roztlouci kladivy. Také Amonovy kněze krutě pronásledoval. Navíc se prohlásil za Atonova velekněze – faraóni se dosud prohlašovali za pozemské vtělení boha.

Toto násilím vnucené náboženství – vlastně zřejmě první pokus o nastolení monoteismu (jednobožství) – trvalo asi jen 15 let. Za vlády jeho následovníka Tutanchamona se vše obrátilo a bylo pro změnu ničeno vše, co se nějak týkalo Atona i Achnatona. Podle historiků je faktem, že svou politikou pomalu vedl Egypt do záhuby. Jak zemřel, není zcela jasné, pravděpodobně byl otráven.

Proklínaný panovník

Achnaton se stal v té době nejvíce zavrhovaným panovníkem v dějinách Egypta. Jeho jméno mělo být vymazáno z knih, a tak i z dějin, jeho hrobka se údajně našla zdemolovaná. Samotné odnětí jména bylo považováno za nejhorší prokletí – jméno mělo totiž takovou moc, že jeho odejmutí znamenalo, že už nemohl daný člověk doufat ve věčný život po smrti.

Samotná osobnost Achnatona vzbuzuje řadu těžko rozluštitelných otazníků. Kým nebo čím vlastně byl? Podle některých mýtů pocházel z hvězd, protože měl být potomkem bohů, který v těch dobách přicestovali na zemi. Oženil se s krásnou Nefertiti a i její původ halí tajemství. Její jméno znamená “Přišla krásná žena”.

Achnaton byl zvláštní také svým zjevem. Možná je to tím, že se jako vůbec první vládce nechal zobrazovat realisticky – potom ovšem pozornost vzbuzuje zejména jeho socha bez mužských genitálií. Měl i prodlouženou lebku, široká stehna, dlouhý krk, nápadné břicho a ženská prsa. Jeho tělo bylo jakousi směsicí mužnosti a ženskosti. To vzbuzuje u některých badatelů otázku, zda skutečně nebyl ženou! Jiní badatelé tvrdí, že jde pouze o symboliku.

Zkrátka – kolem tohoto faraóna existuje množství teorií a stále také množství otázek – a každopádně se zdá, že odpovědi na ně hned tak nalezeny nebudou…