Vandalství ohrožuje nově upravený náhon v chrudimském parku Střelnice

CHRUDIM – Sotva byla nedávno dokončena revitalizace vodního toku a jeho okolí v parku Střelnice, už se nepochopitelně musí potýkat s vandalismem.

Městská policie Chrudim eviduje již několik upozornění na ničení právě dokončených terénních úprav v bezprostředním okolí náhonu i v náhonu samotném. Podle městských strážníků se lidé baví tím, že balvany kolem břehů odvalují či hází do tůní, přemisťují šlapáky, které slouží k překonání toku, a různě narušují břehy.

„Strážníci městské policie již v parku zvýšili dohled, dalším opatřením jsou fotopasti, které pachatele nachytají přímo při činu,“ říká starosta města František Pilný. „Osobně věřím, že si i tito lidé uvědomí přínos revitalizovaného náhonu pro celé město a podobného jednání zanechají. Navíc celá akce byla velmi nákladná a takové ničení je zbytečným mrháním společných peněz,“ dodává.

Celá lokalita kolem ramene náhonu je využívána jako městský park a slouží pro rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti. Všechny úpravy náhonu proto vychází z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v městech při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku. Území je totiž zároveň přírodní památkou Ptačí ostrovy.

Nevybíravými zásahy vandalů se narušuje přesně navržená kompozice, která má plnit přesně daný účel a kterou stanovili odborníci na revitalizace vodních toků. Narušena mohou být vznikající stanoviště pro cílové druhy rostlin a živočichů, kterými se má posílit přirozená funkce krajiny a obnova biologické rozmanitosti.