Důvěřuj, ale prověřuj. 15 osvědčených rad rodičům na bezpečné prázdniny dětí na táboře

Ilustrační foto

MĚLNICKO – Období letních prázdnin a dovolených se blíží, a proto je důležité si připomenout několik důležitých rad. Pokud zařizujete letní tábor pro děti, měl by být součástí programu na celé prázdniny, dítě by nemělo mít pocit, že je na tábor „odloženo“ nebo že tam jede „za trest“. Co se určitě vyplatí, je zvýšená rodičovská obezřetnost už od samotného výběru letního tábora.

Na základě mnoha zkušeností doporučují policisté pro ochranu dětí  následující kroky

 1. Zjistěte si, kdo přesně letní tábor provozuje a kdo ho inzeruje
 2. Kontaktujte organizátory, zjistěte kontakty na konkrétní osobu
 3. Informujte se o programu a náplni tábora, o osobách a jejich zkušenostech z práce s dětmi
 4. Doprovoďte své dítě na místo, odkud se odjíždí
 5. Osobně předejte dítě vedoucímu oddílu
 6. Zjistěte si přesnou adresu pobytu dítěte a termín návratu
 7. Vybavte dítě potřebným množstvím léků, které pravidelně užívá
 8. Informujte o zdravotním stavu svého dítěte lékaře nebo zdravotníka tábora
 9. Vedoucího tábora (nejlépe písemně) informujte o případných zdravotních nebo jiných omezeních dítěte – např. zda je dítě plavec či není apod.
 10. Alespoň 2x napište dítěti pohled nebo dopis a požadujte od dítěte zpětnou informaci o jeho pobytu
 11. Pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu – například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty apod., prověřte tyto informace nejlépe osobní návštěvou tábora nebo osobně kontaktujte vedoucího tábora
 12. Po návratu dítěte z tábora si vyhraďte čas na povídání o průběhu celého pobytu
 13. Pokud hovoří o negativních zážitcích, prověřte si je
 14. Dojde-li k nápadné změně v chování, nechuti hovořit o táboře, o kamarádech, o vedoucích, jeví-li dítě známky fyzických trestů – kontaktujte některé rodiče dětí ze stejného oddílu, zda děti reagují podobně
 15. V případech závažných změn chování dítěte se obraťte na odborníky, v případech vážného podezření, že mohlo dojít k trestné činnosti, oslovte přímo Policii ČR.