Říše, které se ztratily

Podoba kontinentů, tak jak je známe dnes, mohla být v dávných dobách jiná. Hovoří se totiž o říších, které mohly existovat, ovšem v průběhu dějin se ztratily. Jde především o pět pověstných říší.

Atlantida

Velmi známým příkladem je Atlantida. Víme o ní jen velmi málo. Poprvé se o Atlantidě zmiňuje Platón, který popisuje vysoce vyspělou civilizaci o velké rozloze (větší než Asie). Podle něj má říše oplývat nerostným bohatstvím a luxusem tehdy nevídaným, a lidé jsou tam prý velmi vzdělaní.

A její poloha? Měla se snad nacházet kdesi v Atlantském oceánu. Silné zemětřesení a záplavy však znamenaly pro tuto zemi zkázu a Atlantida podle Platóna zmizela na dně oceánu, přibližně v roce 9600 př. Kr. Pokud skutečně existovala, je velmi těžké ji někam umístit, může ležet kdekoliv. I to, co znamenalo její zkázu, dodnes vyvolává otázky.

Agartha

Tato země je zemí zaslíbenou – aspoň tak ji chápali němečtí okultisté, kteří ji za druhé světové války horlivě hledali. Věřili totiž informacím, že je to nejvyspělejší civilizace, navíc obývána lidmi, kteří jsou podobní árijské rase. Pokud by se jim podařilo tuto říši najít, prokázali by tak podle svých úvah árijskou nadřazenost.

Agartha má být spojená spletitými podzemními chodbami a nesvítí zde slunce, nýbrž jakási nazelenalá záře. Kde se nachází vstup? Krom Antarktidy a tibetských chrámů hledali nacisté dokonce v jihlavském podzemí. Po válce na Antarktidu prchali nacisté – doufali snad, že tam, kde je zemská kůra nejtenčí, naleznou tajný vchod do Agarthy?

Mu

Legendární kontinent Mu, tato původní oblast Mayů, měla před tisíci lety ležet v Indickém nebo spíše Tichém oceánu, dnes je však kdesi hluboko pod hladinou. Žilo zde údajně na 60 miliónů obyvatel. Podle Augusta Le Plongeona (1825 – 1908), který údajně přeložil staré mayské spisy, se z kontinentu před jeho zánikem někteří obyvatelé zachránili a založili mayskou civilizaci. Ovšem později se ukázalo, že jeho překlady jsou hodně přikrášlené. Je Mu tedy opravdu jen mýtus?

Šangri-La

Tato říše má být podzemní říší s desítkami vchodů roztroušenými po celé planetě. Jako tyto vchody bývají označovány třeba Cheopsova pyramida, Bílá pyramida v Číně či záhadná Měsíční jeskyně na Slovensku. Nejvíce se ale o Šangri-La hovoří v Tibetu, kde si ji představují jako jakýsi dokonalý svět. Tato legenda zřejmě pochází z buddhistické tradice, která má ve svých příbězích zakomponováno podzemní město Šambala – a to má být centrem celé říše. V tomto podzemním světě žijí všichni obyvatelé v nekonečném klidu a míru.

Přestože teorie duté země neodpovídá dnešním vědeckým poznatkům, pravdou je, že tibetští lámové jsou okolnímu světu stále uzavření. Kdyby říše existovala, skutečnou pravdu o ní by vědělo jen několik pověřených osob. Její vchody jsou většinou tedy situovány do oblasti tibetských pohoří, kde je střeží lámové. Výlet do těchto míst je pro turisty velmi náročný.

Lemurie

Měla to být domovská země lemurů, jak již naznačuje název. Legenda se zrodila v 19. století, kdy badatelé přišli na to, že kosterní pozůstatky poloopic lemurů, kteří žijí výhradně na Madagaskaru, se nacházejí i v Indii. Odborníci si to vysvětlují existencí neznámého kontinentu, který byl kdysi zničen nějakou pohromou a dnešní lemuři jsou pak potomky těch, kteří se zachránili na břehu sousedních kontinentů.

Nemůžeme vynechat, že v 19. století žila ruská mystička Helena Blavatská. Ta odvážně tvrdila, že mohla nahlédnout do spisů období před Atlantidou, kde stálo, že Lemuřané jsou jednou ze sedmi původních ras. Mělo jít o vysoké hermafrodity s nepříliš rozvinutou inteligencí. Bohové však seslali na tento kontinent pohromu.

 

Ať jsou všechny tyto říše jen výplodem lidské fantazie nebo ne, pod hladinou moře jsou občas nalezeny pozůstatky dávných měst, které dávají mýtům naději. Jiní poukazují na to, že tyto rysy jednotlivých říší jsou někdy dosti podobné. Stejně tak se u některých jedná o zánik v důsledku pohromy, o níž nevíme nic přesnějšího. Takže kdoví…