V Mladé Boleslavi našli recept na rostoucí agresivitu dětí a mládeže. Jako první město v republice!

Děti se často snaží bitkami proslavit na sociálních sítích. Ilustrační foto

MLADÁ BOLESLAV – V uplynulých týdnech se v Mladé Boleslavi řešilo hned několik hodně drsných rvaček mezi dětmi. Děti se bitkami chlubily na sociálních sítích. Odhaduje se, že minimálně polovina incidentů sdílených na internetu je předem domluvená, aby se aktéři se „proslavili“. Napovídá tomu  vždy velké množství videozáznamů.

Hledání řešení

Vzrůstající počet případů agresivního chování mládeže na veřejnosti přiměl magistrát k hledání řešení. Našli ho v přestupkovém zákoně. Jde o takzvané omezující opatření, zjednodušeně zákaz vstupu. K trestu za nějaký incident v přestupkovém řízení může nyní magistrát přidat omezující opatření v podobě zákazu vstupu do určeného prostoru, nebo nařízení vhodného programu ke zvládání agresivního chování. Mladá Boleslav je prvním městem v republice, které tuto možnost využije. Mladoboleslavského příkladu chtějí ale využít i další města, včetně Prahy.

Zákaz vstupu na oblíbená místa

Doposud se omezující opatření využívalo především v případě  fanoušků na sportovních zápasech, kterým mohl být až na rok zakázán vstup na sportovní stadion. Vždy šlo ovšem o dospělé osoby. “Získali jsme ale potvrzení, že nic nebrání tomu, abychom omezující opatření aplikovali i na mládež, tedy děti od 15 do 18 let. Pokud dojde k podobnému incidentu jako před několika měsíci v Bondy centru,  nebude už stát nic v cestě, abychom jim na příslušné místo zakázali vstup,“ uvedl vedoucí magistrátního oddělení bezpečnosti Vladislav Král.

A děti do 15 let?

Kontrolovat dodržování zákazu vstupu bude městská policie ve spolupráci se státní, a pokud se ukáže, že dotyčný omezující opatření nedodržuje, může následovat pokuta až dvacet tisíc korun.  Aktuálně se oddělení bezpečnosti zabývá nalezením způsobu, jak za podobné přestupky, kdy dojde k agresivním útoků, trestat děti do patnácti let. Ty jsou totiž aktuálně nepostižitelné, nedojde-li k trestnímu činu. Zvažuje se nějaký způsob využití občanského zákoníku.

Zákaz mobilů ve školách

V souvislosti s rostoucím počtem bitek projednává Mladá Boleslav také zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Platit by měl začít od září, přesné podmínky se nyní domlouvají.