Vsetín letos rozkvete! Přibýt by mohly vyšší travní porosty i kvetoucí louky

VSETÍN – Okresní město se letos rozhodlo učinit kroky v úpravě zeleně. Chce tak zareagovat na rostoucí trend omezeného sečení nebo vysévání kvetoucích luk. Tento přístup by měl Vsetín nejen zkrášlit, ale i přispět k ochraně hmyzu a bezobratlých. Ulice také rozkvetou stovkami převislých pelargonií v nových květinových konstrukcích.

Každoročně se ve městě seče přes sedmasedmdesát hektarů travnatých ploch. Pětkrát až šestkrát ročně se zeleň upravuje v centru a v Panské zahradě a to z důvodu pořádání kulturních a společenských akcí. Na sídlištích je tomu asi čtyřikrát do roka. Letos se ale Vsetín rozhodl na některých místech frekvenci sečení snížit a nechat trávu vyrůst, jako se tomu děje už i v jiných městech, a přispět tak k ochraně hmyzu a bezobratlých. Vyšší porost má také snížit teplotu ve městě.

„ Rozhodli jsme se v duchu posledních trendů vyzkoušet efekt méně frekventovaných sečí, a to hned na dvou místech. Jedno z nich bude u budovy VZP u soutoku Rokytenky a náhonu mezi mostem a parkovištěm u Alberta, druhým bude pás u kolejí v parku na Trávníkách,“ sdělil místostarosta Pavel Bartoň. Obě místa budou označena a na konci léta město vyhodnotí, nakolik mu tato úprava vyhovuje.

Vsetín se nebrání ani nápadu zakládání kvetoucích luk. „V případě, že chceme založit kvetoucí louku, musíme původní trávu zrušit, tedy použít totální herbicid. Proto je vhodnější kvetoucí louky tvořit v rámci regenerací po stavbách, v místech bez jiných rostlin,“ vysvětlil správce městské zeleně Petr Mikulík. Vhodná místa si město snaží vytipovat v rámci projektu revitalizace sídliště Rybníky.

Do květináčů na záhony v Panské zahradě, Dolním náměstí a okružní křižovatce „U Telekomu“ letos technické služby vysazují na dva a půl tisíce letniček. Přibude také šest kaskádových květinových konstrukcí, dvaačtyřicet závěsných květináčů a padesát truhlíků na mosty. Vykvetou v nich stovky převislých pelargonií.