Plzenští radní přidělí peníze na boj proti drogám

PLZEŇ – Drogy jsou celospolečenským problémem. Bohužel se stále více stávají součástí života mladých lidí, především středoškoláků. Příčin je celá řada. Mnohé z nich se váží k prostředí, v jakém tito mladí lidé vyrůstají, často svojí roli sehrává samotná osobnost člověka.

Město Plzeň vnímá tento palčivý problém a chce podpořit vzdělávání sociálních pracovníků, kteří se zabývají protidrogovou prevencí. Radní souhlasili s přidělením dotace pětatřicet tisíc korun Centru protidrogové prevence a terapie o.p.s. (CPPT) a pětašedesát tisíc korun Středisku křesťanské pomoci Plzeň. S návrhem radních musí souhlasit ještě zastupitelé.

Centrum protidrogové prevence a terapie o.p.s.
Toto centrum žádalo o dotaci na Kurz ovládání agrese. Jeho absolventi se mají naučit, jak zvládat různé projevy agrese, s nimiž se při své práci s problematickými klienty setkávají. Do kurzu budou přednostně zařazeni noví zaměstnanci s krátkou profesní kariérou a zaměstnanci bez psychoterapeutického výcviku, aby byla zajištěna dostatečná vzdělanost personálu.

Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Provozuje terapeutickou komunitu Vršíček, tedy pobytové zařízení určené pro osoby, které se chtějí zbavit závislosti na drogách prostřednictvím skupinového a individuálního programu. Vzdělávací projekt, o jehož podporu středisko žádalo, má pomoci zdokonalit úroveň terapeutů z této komunity a přispět tak ještě k většímu zlepšení jejich práce.