Jediná vysoká škola na Vysočině slaví 15. narozeniny

Vysokou školu polytechnickou Jihlava najdete na ulici Tolstého v blízkosti městského centra. Foto: archiv VŠPJ.

JIHLAVA – Bezmála pět tisíc studentů už absolvovalo jedinou veřejnou vysokou školu se sídlem na Vysočině, která včera, 3. června, oslavila patnácté narozeniny. Pokud zvažujete, kam jít na „vejšku“, v krajské Jihlavě můžete vybírat ze zdravotnických, technických i ekonomických oborů.

„Absolventi našich zdravotnických oborů našli uplatnění na významných klinikách jak v České republice, tak i v zahraničí, např. ve Vídni nebo v Ženevě. Absolventi technických oborů směřují do nadnárodních společností se strojírenským a technickým zaměřením, nejen v našem kraji. Absolventi ekonomických oborů zastávají důležité posty např. v oblasti personalistiky a marketingu hlavně v bankovní sféře a u významných nadnárodních korporací,“ přiblížila Magdalena Martini z VŠPJ.

Aktuálně má škola téměř 1 700 studentů prezenční i kombinované formy studia, kteří studují bakalářské i magisterské obory různého zaměření – od aplikované techniky a informatiky přes cestovní ruch až po zdravotnické obory, kde např. obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví je zcela unikátní v rámci českého vysokého školství.
Během studia klade VŠPJ velký důraz na praxi. Studenti absolvují několikaměsíční praxe ve společnostech jak z veřejné, tak i ze soukromé sféry a zároveň i ve zdravotnických institucích.

V roce 2018 odstartovala dosud největší investice VŠPJ – dlouhodobě plánovaná přístavba výukového centra a rekonstrukce severovýchodního křídla hlavní budovy. Moderní výukové centrum s kapacitou 330 míst bude sloužit nejen studentům a jejich pedagogům, ale stane se také centrem kultury a setkávání v Jihlavě.