Riziko nevybuchlé munice při výkopech a stavbách

PARDUBICE – Pardubická radnice již má k dispozici mapu možného výskytu nevybuchlé munice z druhé světové války.

Mapa může pomoci projektantům při projektování různých staveb. Ti pak mohou navrhnout pyrotechnický průzkum v dané lokalitě a tím předejít případnému neštěstí.

Na Pardubice dopadlo v závěru války více než 11 tisíc leteckých pum. Počet nevybuchlých však není znám, odhad je kolem 13% z původního počtu shozených. Například v roce 1995 byla v areálu PARAMO nalezena nevybuchlá 500 librová bomba.

Na odboru hlavního architekta je k dispozici původní mapa se zakreslením stop po náletu z července a srpna 1944.  Nákresy poté byly přeneseny na současný mapový podklad v měřítku 1:25 000.

Přehled není úplně dokonalý, místa dopadu bomb se mohou lišit i o několik desítek metrů. Nepřesnost vychází z měřítka mapy – 1 mm na mapě je 25 m ve skutečnosti.