Zlín ožije ve filmu! Město podpoří nové scénáře

ZLÍN – Na částku 1,4 milionu korun se mohou těšit začínající tvůrci i renomovaní scénáristi. Správní rada Filmového fondu statutárního města Zlína vyhlásila již druhou výzvu na podporu vzniku filmových scénářů, které čerpají z historie nebo současnosti krajského města. „Podpora vývoje scénářů je prvním a logickým krokem k tomu, aby se ve Zlíně opět natáčelo,“ sdělila Pavlína Žipková, vedoucí Czech Film Comission a taktéž členka správní rady zlínského filmového fondu. „Investice se projeví sice v delším časovém horizontu, ale praxe z jiných měst a zemí ukazuje, že je tento postup efektivní.“

Správní radu fondu, na jejímž hodnocení se zakládá rozhodnutí zastupitelstva o přidělení příspěvku, tvoří jak zástupci města, tak filmoví odborníci. „V loňském roce jsme rozhodli o podpoře osmi z celkem dvaadvaceti přihlášených projektů. Věříme, že zájem o zlínská témata vzbudí mezi filmaři naše výzva i letos,“ prohlásil primátor Zlína Jiří Korec, který je zároveň předsedou správní rady fondu. „Díky nevyčerpání všech alokovaných prostředků z roku 2018 jsme tentokrát objem podpory navýšili z původního milionu na stávající 1,4 milionu korun. Atraktivita výzvy se tak může v očích filmařské obce ještě zvýšit.“

Při hodnocení žádosti rozhoduje originalita a zpracování námětu stejně jako míra zapojení Zlína, ať už bude příběh zasazen do jeho prostředí nebo se bude týkat některé ze zdejších osobností. Podporu mohou získat celovečerní filmy, dokumenty i seriály. „Žadatelé mohou opět využít i bezplatné konzultace u zlínské filmové kanceláře, která je městem pověřena propagací výzvy mezi filmaři,“ dodala Magdaléna Hladká ze Zlín Film Office.

Přesné podmínky výzvy jsou již nyní vyvěšeny na úřední desce města Zlína. Zájemci mohou své projekty přihlásit od 1. do 26. července letošního roku.