Znalosti o poskytování první pomoci se mohou hodit. Přijdete na seminář?

BRNO – V brněnském URBAN CENTRU ve Staré radnici na Mečové probíhá výstava „Přístroje pro život“, která vás seznámí s použitím automatického externího defibrilátoru AED, který pomáhá při záchraně lidského života. Zjistíte, kde jsou přístroje ve městě Brně rozmístěny a jak je správně použít. Proběhnou tam také dva interaktivní semináře ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje nazvané PRVNÍ POMOC PRO VEŘEJNOST.

Vždy ve středu 5. a 12. června od 17 do 20 hodin zdravotníci předvedou, jak pracovat s přístroji AED. Ty se budou čím dál více zakupovat do úředních budov, zdravotních a kulturních zařízení, škol apod. Dokonce některé velké firmy tyto přístroje pořizují na pracoviště. Účastníci si budou moci na figurínách vyzkoušet, zda by dokázali provádět srdeční masáž, aby tak každý mohl pomoci při záchraně života blízkého či neznámého člověka. Vstup je volný, ale kapacita sálu je omezená. „Přijďte se naučit poskytovat první pomoc, dozvíte se více o tom, jak funguje srdce, jak jej správně masírovat a jak použít Automatizovaný Externí Defibrilátor AED. Neváhejte, může se vám to někdy hodit,“ vybízí mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.