Chór byl předtuchou tragédie!

Titanic

Obecně je známo, že sen je zážitek vjemů vytvořených mozkem během spánku. Některé sny jsou matoucí a hlavně jsou mimo kontrolu osoby, která spí. Je to významná psychologická událost, protože sny vycházejí ze vzpomínek a představ a mnoho dalšího. Někdy se nám zdají sny tak podivné, jako by znamenaly víc než jen to, co tvrdí psychoanalytici. Někdy se lidem zdají přímo noční můry. Na základě snů ovšem byla napsána také řada děl.

Prorocký sen?

Jednoho dne na jaře 1912 si chtěl představený rosedalského metodistického kostela odpočinout, a tak si před bohoslužbou zdříml. Zdá se mu však zvláštní sen. Reverend Charles Morgan určitě nespal více než dvacet minut. Přesto se mu opakovaně zdálo totéž několikrát po sobě. Částečně toto můžeme zpochybnit tím, co říkají badatelé – že celá událost snu trvá pár vteřin, i když se nám zdá, že je to hotová story a opakování snu patří mezi podobné zážitky.

Ale zdálo se mu, že toto je jiný případ. Reverend byl přesvědčen, že na pozadí zvuku divoce se valící vody a hlomozu vzrušených hlasů slyší slova staré písně, kterou neslyšel již léta.

Přízračná píseň

Jakmile se probudil, byl velmi rozrušený a bylo to vše natolik divné a znepokojující , že sen nemohl pustit z hlavy. A to ani v době, kdy sloužil bohoslužbu, takže se nakonec svým věřícím svěřil. Navíc je požádal, jestli by si zmíněnou píseň společně nezazpívali. Jedna ze slok zněla :”Slyš nás, Otče, když se k tobě modlíme za ty, komuž hrozí zkáza na moři.”

Opravdu jen sen?

Příštího rána se tajemství jen prohloubilo – mohly za to všechny novinové titulky, jež byly k dostání. Ve stejné chvíli, kdy se reverendovi zdál sen, se v ledových vodách severního Atlantiku odehrála největší námořní tragédie co lidstvo pamatuje. Potopila se “nepotopitelná loď”. Toho večera navždy zmizel v hlubinách Titanic.