Černé trojúhelníky: Jedná se o pozemskou či mimozemskou technologii?

Jako černé trojúhelníky jsou označována velká tmavá nebo černá plochá tělesa, mající pochopitelně tvar trojúhelníku. Jsou schopna bezhlučného letu, mohou stát na jednom místě, během okamžiku dovedou vyvinout obrovskou rychlost.

Pozorování

Rokem 1990 začala v Belgii vlna pozorování těchto objektů a hlavně díky fotografiím vešla do obecného povědomí. Ale prý se podobné objekty již o několik let dříve vznášely na Hudson Valley v USA. Ani Anglie nezůstala pozadu, nejvíce známou oblastí pro tento jev se stalo hrabství Somerset.

Nejznámější pozorování se však odehrálo v zimě roku 1990 – tehdy se 6 vojáků britské armády setkalo s velkým trojúhelníkovým tělesem při manévrech v Salisbury Plain. Podle dobrozdání vojáků byl objekt velký jako fotbalové hřiště. Zajímavé je, že během pozorování se vojáci dostali na místo vzdálené 600 metrů od jejich stanoviště – tu dobu lze tedy označit jako trhlinu v paměti. Všech šest mužů o tomto zážitku dlouho mlčelo, po letech však jeden podstoupil hypnotickou regresi, aby trhlinu v čase vyplnil. Popsal, že se k nim přiblížila jakási postava, potom na celou skupinu cosi vrhlo velmi silný paprsek světla. Světlo mělo vycházet asi ze středu trojúhelníku. Vojáci pak odkráčeli směrem k místu, kde se posléze probrali.

Domněnky

Někteří badatelé se domnívají, že s těmito případy mohou souviset i neobvyklá „nebetřesení“, nejvíce se odehrávající v Kalifornii a Itálii. Tam tisíce lidí překvapila hrozivá rána, která se přehnala po obloze. Zvuk rozbíjel okenní tabulky a někteří lidé si dokonce začali myslet, že nastal konec světa. V Kalifornii bylo vše monitorováno a odborníci tento zvuk spojují s nevadskou zkušební základnou Oblast 51 a tajným super-stratosférickým letounem Aurora. Ale jak s tím souvisí italský případ? Nedaleko postiženého místa se nachází základna amerického letectva, která vešla do povědomí jako evropská varianta Area 51. Dotazované příslušné orgány letectva popřely jakoukoliv spojitost.

Nyní přistupme k naší zemi – ani ta nezůstala stranou. I zde byly pozorovány trojúhelníky či černé plošiny, ale nedá se říct, že by v nějaké oblasti byly soustředěny více než jinde, spíše existují kusé záznamy. Co je zvláštní, mnoho svědků hovoří o svých negativních a stísňujících pocitech. Častým názorem kolem tohoto jevu je to, že se jedná o pokročilou pozemskou technologii. Dalším názorem je, že jde o technologii, která bude na Zemi existovat tak za 100 či 200 let, což by znamenalo, že k nám létají z naší vlastní budoucnosti. Ale kdoví, lidé si také rok 2000 představovali kdysi docela jinak. Hodně lidí spojuje tyto objekty s experimenty vojenského letectva. Tím je poněkud pobouřena veřejnost. Myslí si snad armáda, že může tajné vojenské experimenty provádět nad zalidněnými oblastmi?