Špatná zpráva pro turisty! Zřícenina hradu Rabštejn je uzavřená

ŠUMPERSKO – Pokud plánujete letní výlety v regionu, vynechte letos nejvýše položený moravský hrad Rabštejn. Turisticky vyhledávaná lokalita bude do 2. září kvůli bezpečnosti uzavřená. Stav památky je ve špatném stavu a hrozí, že by mohly spadnout části zdí.

Lesy ČR letos v létě vytěží kalamitní dříví, provedou nezbytné práce a zadají projekt spojený se záchranou památky. Dočasný zákaz vstupu vydal 3. června Městský úřad Šumperk.

Turisticky vyhledávané trosky hradu z konce 13. století se nachází nedaleko obce Bedřichov nad údolím říčky Oskavy na Šumpersku. Stav památky se postupně zhoršuje. Zbytky zdí zvětrávají a hroutí se. Rozpadlá je i doposud nejzachovalejší hradba mezi skalními věžemi. „Severní hradby letos v květnu posoudil statik. Jsou v havarijním stavu a musíme je zpevnit,“ uvedl krajský ředitel Lesů ČR v Šumperku Pavel Indra s tím, že letos se vytěží větrem poškozené listnaté stromy u hradeb, skal i značených tras.

Pak budou provedeny nejnutnější zabezpečovací práce. Pak budou ohrazena riziková místa azazděná kaverna. „Zároveň necháme zpracovat projekt na vyzdívky a injektáž a další nutné zásahy, které vyplynou z průzkumu,“ popsal Indra. Záchranné práce pod dohledem územního pracoviště Národního památkového ústavu v Olomouci by mohly začít v příštím roce.

Od května 1958 je tato památka chráněná státem. Od roku 1992 ji spravují Lesy ČR. Pozemek se zbytky hradu se stal roku 1969 součástí CHKO Jeseníky. „Chráněným přírodním výtvorem“ byl Rabštejn a okolí vyhlášen roku 1990. Jedlobukové lesní porosty s geneticky cennými jilmy horskými a javory kleny jsou chráněné. Tamější přírodní rezervace Rabštejn s výměrou 20,8 hektarů patří od roku 2008 mezi evropsky významné lokality.