ZŠ Purkrabka hledá učitele

Purkrabka je malá prvostupňová přátelská škola v nádherném prostředí barokního statku uprostřed přírody. Učí jinak a úspěšně již šest let. Naše koncepce stojí na čtyřech pilířích: učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být.
Škola podporuje inovativní pedagogické přístupy orientované na člověka. Její cíl je všestranný svobodný rozvoj a kultivace osobnosti. “Přistupujeme k dítěti s respektem k jeho individualitě, podporujeme přirozenou motivaci. Vzděláváme zážitkově, činnostně, projektově a v souvislostech. Využíváme funkční pomůcky a metody. Rozvíjíme spolupráci. Hodnotíme slovně. Vytváříme bezpečné a stabilní prostředí,”  řekl ředidel školy Martin Šnajdr. Škola podporuje růst samostatnosti, odpovědnosti a zdravého sebevědomí a vychází z humanistické pedagogiky s těžištěm ve waldorfském pojetí, tzn. bezpodmínečné přijímání dítěte, rozvíjení estetického citu, racionální využívání technologií, prožívání rituálů, tvůrčí sepětí s přírodou v souladu s cyklem roku a slavení tradičních slavností a svátků.  “Podporujeme osobnostní a profesní růst pedagogů. Spolupracujeme s rodinou. Je pro nás zásadní kvalita mezilidských vztahů, autentičnost a dialog,” dodává ředitel.

Škola do svého týmu hledá dva pedagogy. Učitele pro budoucí druhou třídu a pedagoga volného času.