Plánované uzavírky v centru Domažlic budou jen krátkodobé

Zdroj: idomazlice.cz

DOMAŽLICE – Oblíbené tradiční akce se blíží. Jejich věhlas přesahuje hranice domažlického regionu a určitě sem přilákají řadu turistů. Bohužel s sebou mohou přinést i jistá omezení a komplikace pro některé místní občany.

Jde však jen o krátkodobá opatření a každý se na předem avizované termíny může včas připravit. Odbor správy majetku, MěÚ Domažlice informuje všechny obyvatele města, osoby podnikající v ulicích dotčených uzavírkou, návštěvníky a případné zájemce o stánkový prodej, že se stánkový prodej konaný každoročně v rámci Chodských slavností a Vavřinecké poutě bude konat v termínu 09.–11.08.2019, tzn. opět 3 dny (pátek, sobota, neděle). Stavění prodejních stánků bude možné nejdříve v pátek 09.08.2019 od 12:00 na přiděleném místě. Vlastní prodej bude možný od pátku 09.08.2019 od 12:00 do neděle 11.08.2019 do 18:00. V neděli 11.08.2019 v 19:00 musí být stánkové místo vyklizeno.

Ulice, dotčeny stánkovým prodejem (Waldhegerova, Hruškova, Benešova, Chodská, Msgre B. Staška a náměstí Míru), budou v pátek 09.08.2019 uzavřeny již od 09:00, a to z důvodu, že je potřeba připravit prostor pro stánkový prodej (osazení dopravního značení, odstranění překážek atd.) tak, aby mohli účastníci stánkového prodeje začít stavět od 12:00 své stánky. Současně odbor správy majetku informuje, že k uzavření brány na spodní části náměstí Míru dojde již ve čtvrtek 08.08.2019 od 6:00 (z důvodu stavění pódia u brány) a k uzavření celé spodní části náměstí Míru a vybraných parkovišť (parkoviště na Chodském náměstí a parkoviště v Hruškově ulici u bývalého Svazarmu) v pátek 09.08.2019 od 6:00. Uzavírky potrvají do neděle 11.08.2019 do 24:00.

Bohužel se toto omezení dotkne především obyvatelů bydlících v ulicích dotčených uzavírkou, provozovatelů obchodů, hotelů, restaurací, barů, kaváren a dalších provozoven, dále i zaměstnanců a klientů (např. zaměstnanci a klienti FÚ, OSSZ, ÚP, bank, pojišťoven …) parkujících na parkovištích dotčených uzavírkami a též i osob, kteří si budou chtít nakoupit či vyzvednout objednané zboží (např. chodské koláče).

Z tohoto důvodu žádáme obyvatele bydlící v ulicích dotčených uzavírkou nebo např. zaměstnance a klienty nejen shora uvedených institucí parkujících na parkovištích, které budou dotčeny uzavírkou, aby vzali na vědomí, že v pátek 09.08.2019 do 09:00 se na předmětná parkoviště sice se svými automobily dostanou, ale po 09:00 se budou automobily nacházet již v uzavírce a opustit parkoviště bude možné jen s velkými obtížemi (prakticky nemožné), a to z důvodu umístění zábran v rámci uzavírek a stavění prodejních stánků.

Na základě shora uvedeného může nastat situace, že automobily, které nestihnou opustit prostor uzavírek, zde budou muset zůstat odstavené až do pondělí 12.08.2019 (popř. mohou být odtaženy, a to pokud se budou nacházet na místech, které budou přímo dotčeny stánkovým prodejem, tj. místech, kde se staví stánky). Též doporučujeme zajistit si zásobování provozoven před začátkem uzavírek. „V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi bychom tímto chtěli všechny ty, kterých se toto omezení trvající v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě dotkne, poprosit o shovívavost,“ obrací se na své občany odbor správy majetku, MěÚ Domažlice.