Zatleskejte jim! Operní soubor DJKT sklízí úspěchy v cizině

Zdroj: djkt.eu

PLZEŇ – Divadlo v našem městě má dlouholetou tradici. První představení se zde objevila už koncem 18. století. Nejdříve se hrálo ve skromných poměrech po hostincích, ve velké síni radnice. Až později přišla myšlenka vybudovat vlastní budovu.

Ta první byla postavena v roce 1832 na rohu dnešní Riegrovy ulice a sadů Pětatřicátníků. Pro německou menšinu bylo zřízeno roku 1869 divadlo v Goethově ulici, z kterého později vznikla scéna Malého divadla. Jak se Plzeň rozrůstala a divadlo se mezi zdejším českým obyvatelstvem těšilo stále větší oblibě, bylo stále více zřejmé, že tato budova již nemůže svým potřebám dlouho vyhovovat.

Velké divadlo, jak ho dnes známe, bylo otevřeno v září 1902. Stojí v dnešních Smetanových sadech a od té doby se na jeho scéně vystřídalo spoustu hereckých osobností. K této scéně v roce 1965 přibyla budova Komorního divadla, které bylo zřízeno místo Malého divadla. Od roku 2014 ho nahradilo moderní Nové divadlo.

Na tradici a věhlas svých divadelních předků úspěšně navazují dnešní umělci. V těchto dnech například nabízí opernímu souboru DJKT své úchvatné prostory nejkrásnější dochované barokní divadlo v Evropě. Plzeňští pěvci zde předvedou Cherubiniho operu Medea ve dvou reprízách. Velkolepá představení se odehrají v rámci 58. ročníku prestižního operního festivalu Musica Bayreuth v Německu.

Během roku je Markraběcí operní dům (jak se tento barokní skvost nazývá) přístupný pouze jako muzeum a za celý rok je zde uvedena pouze jedna inscenace. Plzeňské divadlo mělo už v minulém roce tu čest otevřít tuto scénu po šestileté rekonstrukci svým nastudováním barokní opery Orfeo, jež se zde odehrála ve třech reprízách.

Markraběcí operní dům, zdroj: plzen.eu