Policisté na Klatovsku odhalili tři cizince bez dokladů totožnosti

Ilustrační fotografie: zdroj: PČR

KLATOVSKO – Stále se zvyšující poptávka po pracovní síle ze zahraničí si vyžaduje ubytovací kapacity zejména v podobě ubytoven. Bohužel na těchto místech někdy dochází k určitým nesouladům mezi jejich obyvateli, a tak preventivní policejní kontroly zde nejsou na škodu.

Taková podobná se uskutečnila včera v Klatovech a Janovicích nad Úhlavou. Čeští policisté spolu s příslušníky Bulharské pořádkové policie kontrolovali pět ubytovacích zařízení, kde pobývají cizinci, ale zaměřili se i na další místa na území města.

V rámci uvedené akce svoji pozornost zacílili hlavně na kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců na území republiky, pátrání po osobách a věcech. U žádného z kontrolovaných cizinců nebylo zjištěno porušení pobytového režimu na našem území ani nebyla zjištěna žádná osoba vedena v pátrání.

V průběhu akce byli odhaleni tři cizinci, kteří nepředložili doklady totožnosti a za tento přestupek jim byla uložena pokuta 2 500 korun. „Policisté budou i nadále v kontrolách pokračovat a zároveň preventivně působit na občany i cizince a tímto předcházet protiprávnímu jednání,“ konstatovala policejní mluvčí Dana Ladmanová.