Skotský hrad Glamis – strašlivé rodové tajemství a tajný pokoj!

Z hlediska výskytu duchů a strašidel není naše země nijak výjimečná. Všude, kudy kráčely dějiny, kráčely i dějiny krvavé či přímo hrůzyplné. Také skotské hrady a zámky jsou proslulé nejen svou krásou, ale i atmosférou, kterou vytvořila právě jejich historie.

Duchové

Skotský hrad Glamis, dům rodiny královny matky a domov hrabat ze Strathmore – to jsou pohádkové věže a vížky přímo lákající k návštěvě. Nebudeme se zde zaobírat jeho historií, legend samotných je dostatek. Již v kapli straší Šedá paní. Ta je považována za lady Glamisovou, která byla roku 1540 zaživa upálena jako čarodějnice. To Bílá paní je méně strašidelná a pobývá spíše venku.

Jeden pokoj navíc?

Glamis má své další temné tajemství. Existuje legenda, že z vnější strany hradu lze napočítat o jedno okno (zazděné a zamřížované) víc, než kolik odpovídá pokojům uvnitř. Ten přebývající pokoj má být tajnou komnatou, kde žila děsivá, jen napůl lidská příšera. Proč právě tady? Byl to prý deformovaný syn jednoho z hrabat. Ze sloužících údajně nikdo nevěděl nic přesného, tak bezpečně bylo vše zajištěno. Povídá se ale, že jeden zaměstnanec, který přece jen objevil tajnou chodbu do zapečetěného pokoje, byl v tichosti přesvědčen, aby emigroval.

Strašlivé rodové tajemství

Hovoří se také o tom, že nejstaršímu synovi rodiny je vždy v den jeho zletilosti sděleno jakési děsivé prastaré tajemství, které se k rodině váže. Z takovýchto příběhů vycházel druhý lord Halifax, autor slavné „strašidelné knihy“, který nashromáždil materiál o této pověsti od přátel 13. hraběte ze Strathmore – ten tehdy právě nabyl svého titulu. Uvádí, že novopečeného lorda Strathmorea zasvětil do tajemství rodinný právník a správce jejich majetku.

Poté se prý z veselého mladíka stal docela jiný člověk. Byl zasmušilý, mlčenlivý, úzkostlivý a často byl viděn s vyděšeným výrazem ve tváři. Bylo to tak patrné, že když dosáhl zletilosti jeho nejstarší syn, odmítl toto tajemství vyslechnout.

Je také zajímavé, že tehdejší správce majetku, prý mazaný a tvrdohlavý Skot, se nedal nikdy přimět, aby v zámku přenocoval. Strašidelné, že?