Silnice ohrožená sesuvem se dočká oprav. Během prázdnin tudy neprojedete!

Ilustrační foto

ZLÍNSKO – Stabilita komunikace III/4942 mezi obcemi Valašské Klobouky-Mirošov a Vlachova Lhota je ohrožena sesuvem. Z důvodu oprav se tak během července a srpna silnice zcela uzavře a v září bude provoz umožněn střídavě jedním pruhem. V době stavebních prací využijte objízdnou trasu z Mirošova do Valašských Klobouk přes Křekov a Vlachovice do Vlachovy Lhoty a opačně.

Kromě rekonstrukce narušeného úseku silnice dojde k podepření hrany svahu pilotovou opěrnou zdí se ztužujícím železobetonovým rámcem v celkové délce čtyřiceti metrů. Na něm bude upevněno mostní svodidlo o délce osmačtyřiceti metrů. Součástí stavby je i odvodnění novou uliční vpustí v podélném žlabu a odvedení povrchových vod do vsakovací jímky. Projekt financovaný Zlínským krajem vyjde na více než šest milionů korun.