Branišovský les: Pád zářící koule nebyl oficiálně nikdy objasněn

Branišovský les

Na první pohled by toto místo nebylo nijak zvláštní. Jde o přilehlý les českobudějovického sídliště Máj s názvem Bor nebo také Branišovský les. Ovšem má podivnou minulost – jde o místo, kde se mísí staré pověry s moderními “urban legendami” a vytvářejí strašidelné příhody. Jestli jim uvěříme nebo ne, je na nás. V Čechách je spousta lesů, kterou jsou opředeny legendami, lze ale říci, že Branišovský les patří k těm nejděsivějším.

Osada v bažinách

Zmínky o lese pocházejí již ze středověku. Byl dříve plný bažin a měla zde stát malá osada (je to zhruba 400 let), která byl propojena s okolním světem jen úzkou cestičkou. Nebylo tedy nijak výjimečným jevem, když někdo z cesty sešel, v nebezpečném terénu bažin se ztratil a už ho nikdy nikdo neviděl. Jiná legenda tvrdí, že tudy vedla kupecká stezka, a mnoho lidí zemřelo buď při utonutí v bažinách, nebo při přepadení. Osada časem zanikla. Ale stísňující atmosféra zůstala a prý působí i  na dnešní návštěvníky.

Samotný název Branišovský les v sobě obsahuje slovo brána, proto se mluví o tzv. Branišovské bráně, která se má nacházet hluboko v lese. V okolí se prý také ukrývá deset  “Ohnivých bran”, které vedou do jiných světů. Za určitých podmínek, tak jak to bývá, se jimi lidé mohou dostat do jiných dimenzí.

Zářící koule

Dalším významným jevem byl pád neznámého objektu, který připomínal obrovskou zářící kouli – speciální jednotka pak na rok oblast uzavřela, nesměla sem ani místní vojenská posádka. Po roce byla oblast zpřístupněna – na místě byly živé stromy s jednostranně šikmo sežehnutou kůrou. Podle hasičů došlo k opálení kůry kolem, kdy v Boru hořel suchý podrost. To ale přece jen moc nesouhlasí s popisem jednostranně sežehnutých kmenů…

Les oběšenců

V roce 1927 byl v Branišově otevřen luxusní hotel Praha (dnes jde o budovu obecního úřadu, po požáru stavebně upravenou). Jedni z návštěvníků tehdejšího hotelu byli mladí milenci či manželé. Vyrazili na výlet, ale zpět se již nevrátili. Byl nalezeni oběšení na stromu v Branišovském lese. Na tomtéž stromu byla prý později nalezena další oběšená žena. Pověsti, hlavně ty modernější, mluví o řadě dalších sebevražd – proto se jeden z místních obyvatel rozhodl jednat radikálně. Větev odřízl, rozřezal a spálil. Později se mu však přihodil úraz, kdy mu  zchromla ruka. Lidé se pak rozhodli celý strom porazit, rozřezat a na místě spálit. Ani potom nebyl pokoj, někteří lidé tvrdili, že při procházení kolem tohoto místa slyší hlas, který je nabádá k sebevraždě.

Další zjevení

Dalším přízrakem je Pán lesa – zjevení popisované jako vysoký muž s širokým černým kloboukem a dlouhým pláštěm, jeho nohy se přitom nedotýkají země. Nezdá se, že by to byl zlý duch, spíše je to duch – ochránce, který střeží zlo, které se v lese skrývá.

Známým jevem jsou kroky v suchém listí, přitom není vidět žádná bytost, která by je způsobila. Smutným zjevením je žena v bílém oděvu, jenž je spojována se zavražděnou obyvatelkou  zdejší samoty. Podle milovníků tajemna se ve zdejším lese tak jako tak setkáme s mnoha lidskými i nelidskými entitami. Známé jsou zde i skoky v čase. Projevují se tak, že člověk v lese stráví mnohem delší dobu, než si myslí, někdy i několik dní.

Není ani možné rozebrat všechny příběhy týkající se tohoto lesa – ty se totiž vzájemně proplétají, některé jsou variantou jiných, dnes již ani není možné rozlišit, jestli jsou vymyšlené úplně, zkomolené či jestli šlo o reálné zážitky. Objevila se spousta vyložených podvrhů, hlavně fotografií, které zaručeně “potvrzovaly” zjevení. A my se můžeme jen zamyslet, zda se z Branišovského lesa možná nestalo něco horšího, než skutečně je.