Nové servisní stání zlepší bezpečnost na Baťově kanále

Foto: Povodí Moravy, s. p.

UHERSKOHRADIŠŤSKO – Návštěvnost Baťova kanálu a množství registrovaných plavidel rok od roku roste. Z toho důvodu vznikne na levém břehu řeky Moravy v Uherském Hradišti servisní stání pro složky IZS, Státní plavební správy a Povodí Moravy, s. p. „Přestože investorem této akce jsme my, servisní stání bude sloužit ke krátkodobému i dlouhodobému kotvení hasičům, záchranářům, policii a Státní plavební správě. Servisní stání bude odpovídat požadavkům těchto složek,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vzhledem k charakteru stání a kotvících plavidel musí zůstat servisní stání neveřejná, tak aby mohly jednotlivé složky v co nejkratším čase provádět potřebné zásahy. Zakázaný je i pohyb osob po molu. „Na molo bude platit zákaz vstupu. Je to podobné, jako zákaz vstupu nepovolaných osob na služební parkoviště záchranky, hasičů, policie atd. Vzhledem k funkci, kterou bude servisní stání plnit, není možné molo oplotit a zamknout. Na zákaz vstupu tak můžeme upozornit pouze značkou se zákazem vstupu. Za správce Baťova kanálu, za záchranáře, hasiče i policii bych chtěl poděkovat obyvatelům Uherského Hradiště, že tento zákaz budou respektovat,“ doplňuje Gargulák.

Molo o délce padesáti metrů bylo vyrobeno v Bratislavě, odkud jej převezly kamiony do Spytihněvi, a posléze vodní cestou doputovalo až na místo. Výstavba celého stání by pak měla být provedena do konce července.