Zřícenina hradu Tolštejn: Možná byl postaven na bývalém obětišti

Jedná se o zříceninu prastarého hradu a jeho starobylost přímo vybízí k množství legend. Je zařazován mezi nejděsivější lokality u nás.

Historie hradu spjatá s jeho pověstmi

Podle historických pramenů byl hrad, zvaný také Dohlenstein (Kavčí skála), vybudován v roce 1337 na skále nad obcí Jiřetín na Šluknovsku. Prý hned od počátku přitahoval negativní energii. Hrad proto často měnil majitele, nikdo zde dlouho nevydržel a byl během staletí také několikrát vypálen. Není jistě překvapivé, že i během třicetileté války, kdy ho obléhala švédská vojska. Proto dnes zbyly pouze základy a zbytky věže.

Legendy jsou všechny hrozivé

Snad všechny tolštejnské pověsti mají mrazivý nádech. Nechybí zde Bílá paní na hradbách, a tu střeží velký černý pes. Za života bývala prý krásnou ženou jménem Svanhild, ale ukrývala zlé srdce a hamižnost. Právoplatné dědice hradu připravila o dědictví, velký majetek i vzácný poklad. Dodnes čeká na své vysvobození. Čas od času se tu zjevují démonická zvířata i někteří z bývalých hradních pánů – ale proč, to nevíme.

V hustých a temných lesích kolem hradu také číhají nebezpečné bytosti. Občas se tu zjevuje i Divoká honba – je to celá horda nočních přízraků letících nad zříceninou. Démoni neušetří prý nikoho z živých. V jejich čele má letět bývalý pán hradu Bern Dietrich, který se kdysi zúčastnil hostiny na děčínském zámku, kde dostal zprávu o tom, že Tolštejn napadli Žitavští. V hněvu měl Bern přísahat, že je bude stíhat třeba tisíc let – jak vidno, splnilo se to.

Lesy kolem hradu jsou dále plné dalších, převážně zlých, démonů. Je tedy možné, že by negativní energie, které vedou k výskytu tolika přízraků, tu zanechali loupežníci, války a lidé, kteří v nich přišli o život? Lesy i Tolštejn byly dějištěm opravdu mnoha tragédií.

Říká se, že na místní atmosféru reagují zvláště děti, ale i dospělí prý mají neustálý pocit, že je někdo sleduje…

I název kopce, na kterém hrad vystavěli, má svým způsobem souvislost se smrtí – kavky a krkavci byli v mnoha kulturách (a ještě dnes) považováni za jakési varování před smrtí.

Pověsti dále praví, že na kopci mohlo být v dávných dobách popraviště či obětiště. Stavba tak mohla svým způsobem narušit posvátné místo a zůstali tu duchové obětí. A tak se tragické události či okolnosti proplétají a není divu, že se zlé síly měly spojit, aby hrad odsoudily k zániku. V tichých měsíčních nocích přilétá prý na hradní zříceninu mohutný pták, usedá tam a naříká. Poté se údajně vždy část ještě stojících stěn hradu sesune. Má jít o prokletého ducha bývalého majitele hradu. Ale o koho se jedná, opět nevíme.

Pod hradem vedou také tajné chodby, jedna z nich až do hradu Milštejn, ale to nikdy nebylo potvrzeno. Co je ale jasné, že hordy loupeživých band se zde nejen ukrývaly, ale mohly zde ukrýt i naloupené poklady. Lupiči totiž ve zdejších lesích prokazatelně působili.

Může to tak být. To by ovšem znamenalo, že sklepení hradu dodnes ukrývají nějaké ty poklady…