Nebešťané na Bali byli posedlí chtíčem

Goa Gajah

Je možné spojení pozemšťanů s jinými bytostmi – a co z toho může vzejít? O tom vypráví starodávné legendy z Bali, stejně jako jim to mlčky dosvědčují kamenné skulptury.

Výzkum v džungli

V 70. letech 20. století pátrala švýcarská cestovatelka Füglistallerová v džunglích Sumatry po pozůstatcích megalitických staveb. Se svými průvodci narazila na ohromující kamenné skulptury, a když se vyptávala na jejich původ, náčelník z nedaleké vesnice tvrdil, že o nich nic neví. Bylo jasné, že obklopené hustou džunglí stály na místě zřejmě již před mnoha staletími.

Přesto objevila domorodce, kteří znali dávné pověsti. Jedna z nich sděluje, že skulptury vznikly v době, kdy do této velmi odlehlé krajiny dorazily veliké bytosti, které měly nadlidskou sílu. Ony bytosti přišly v “kapalu” – lodi. Cestovatelka chtěla vědět, zda připluly z moře nebo řekou z vnitrozemí, náčelník však zavrtěl hlavou a ukázal k nebi. Kapalu sestoupila z oblohy.

Legenda o nebešťanech

Dochované legendy bychom mohli interpretovat takto: na Bali nejprve přistál průzkumný oddíl, jeho část se usadila v okolí jezera Batur, druhá zamířila do Balingkangu. Prastará pověst dále vypráví, že nebešťan Maya Danawa se stal v Balingkangu vládcem a za jeho úspěchy mu bůh Batara Danu, který sídlil na hlavní základně u jezera Batur, dovolil sňatek s pozemšťankou – čínskou buddhistkou! Žena se však na Bali necítila dobře a záhy zemřela. Král zůstal sám ve svém paláci a obohacoval se na úkor lidu. Dvanáct let poté byl poražen a zabit bohem Indrou, který se svými bojovníky přilétl nastolit pořádek.

Tato historka předkládá opravdu řadu otazníků. Proč tak mocný král musel žádat o svolení k sňatku? Bylo to snad tak, že svazek s pozemšťankou byl naprosto neobvyklý a porušoval nějaký kodex? Byl bůh Batara Danu ve skutečnosti jakýmsi velitelem celé posádky, a proto mohl rozhodnout? Ale hlavně – kde se tam ocitla čínská buddhistka? Přišla snad z Jávy, kde již tehdy začal buddhismus zapouštět kořeny nebo byla letecky přepravena přímo z Číny? Maya Danawa prosil o její záchranu, když onemocněla, ta však byla odepřena, proto se tehdy vzbouřil. Co měla za nemoc, kterou mimozemšťané nechtěli léčit? Rozhodli se tak snad proto, že byl těhotná? Pokud totiž tušili, že plody meziplanetární lásky mohou být problematické, nemýlili se.

Zrod mutantů

Podle všech dalších legend nebyl Maya Danawa nakonec jediným nebešťanem, jenž byl posednut chtíčem. Další nebeští králové si začali také brát za manželky ženy lidské rasy a jejich nadřízení zřejmě tušili, že jejich děti přinesou jen neštěstí. Opravdu – potomci měli velmi často znetvořená těla a zdá se, že byli i v dnešním smyslu mentálně narušení, či trpěli psychickými poruchami.

Tomuto mýtu by mohla odpovídat uměle vyhloubená skalní sluj Goa Gajah u Pejengu. Vchod do této svatyně je lemován rozměrnou hlavou obra, vytesanou do skály, ale především: všude okolo jsou ve změti ornamentálních prvků zobrazeny bytosti se strašlivě zohavenými obličeji nebo zdeformovanými údy. Uvnitř má jeskyně po obvodu patnáct výklenků, které sloužily jako pryčny na spaní – předpokládalo se, že sluj využívali poustevníci.

Ovšem nabízí se i jiné vysvětlení – velmi úzký vchod lze snadno zatarasit a vnitřek jeskyně může naznačovat také to, že zde mohl být nezvyklý útulek pro mutanty, kteří děsili nejen svým vzhledem, ale prý i svou nevyzpytatelnou agresivitou. Byli tak pod neustálým dozorem.

Ve sluji, která se časem stala svatyní, jsou dodnes uloženy a uctívány dvě kamenné hlavy obrů a věřící k nim stále přinášejí obětní dary. Vydrželo by jim takovéto uctívaní po dlouhá tisíciletí, kdyby na počátku této tradice neexistoval hodně pádný důvod?

Jak je vidět, existují ještě oblasti, které nejsou dokonale probádané. A na tom, že třeba dokonale nerozumíme jejich historii a legendám, a proto se musíme domýšlet, není přece nic zvláštního…