Jak upravit zahradu, aby byla bezpečným hracím místem pro nejmenší?

Ilustrativní foto: pixabay

Domov a jeho okolí by mělo být pro dítě bezpečným místem pro život, hru i nejrůznější další činnosti. Každý rok v létě ale dochází na zahradách ke zbytečným úrazům. Někteří rodiče si stále myslí, že děti u malého bazénku nebo trampolíny stačí jen občas zkontrolovat. Policisté pak vyjíždí k případům, kdy dítě bylo zraněno, či dokonce zemřelo. Aby se tomu tak nestávalo, nabízí ze svých zkušeností doporučení, jak děti na zahradě ochránit.

Bazén

Bazény všech druhů a velikostí jsou dnes součástí téměř každé zahrady. Řada rodin si je pořizuje proto, že považuje dovádění svých ratolestí v domácí nádrži za bezpečnější než na veřejných plovárnách. Opak je však pravdou! Rodiče doma automaticky dohlíží na dítě méně než na veřejnosti. Často si nesprávně myslí, že jejich bazének jen s několika centimetry vody, je příliš malý, aby se v něm dítě mohlo utopit. Kdyby věděli, jak se mýlí. Velké zahradní bazény zase nebývají správně zabezpečené krytem nebo plotem, aby se k nim samotné dítě nedostalo. Proto mějte na paměti, že:

  • děti nesmí zůstat bez dozoru, a to ani na okamžik,
  • schůdky nesmí být na hraně bazénu,
  • kryt bazénu musí být zavřený,
  • okolo bazénu nesmí být kluzký povrch.

Chemikálie

Chemikálie patří mezi velká nebezpečí, a proto patří pod zámek. Hnojiva, postřiky, herbicidy, fungicidy, barvy a laky patří pouze tam, kam děti nedosáhnou – nejlépe ale do uzamykatelné skříňky. Dítě je schopno překonat i bezpečnostní uzávěry plastových lahví. Nepodceňujme děti, ale chraňme.

Trampolíny

Zranění z trampolíny nepatří mezi nejčastější ani nejtěžší dítěte, přesto se stává, že dítě vypadne z trampolíny, která nebyla zabezpečená ochrannou sítí a zlomí si třeba nohu. Problematické jsou trampolíny zejména pro děti s nadváhou a se sníženou schopností koordinace pohybu.

Jedovaté rostliny

Dalším velkým ohrožením, kterému musíme na zahradách čelit, jsou jedovaté rostliny.  Často divukrásné, ale o to více nebezpečné. Rodiče mnohdy ani nevědí, že právě ony mohou jejich děti ohrozit. Je třeba se zajímat, co v okolí domu roste. Dojde-li už k tomu, že dítě pozře jedovatou rostlinu, neváhejte ani chvíli a okamžitě kontaktujte toxikologické informační středisko.

Pády z výšky

Různé zdi, sloupy, vysoké stromy, střechy, sousedova kůlna nebo garáž jsou lákadla především pro pány kluky. Přímo svádí, aby tam vylezly, vyšplhaly, a pak se pořádně rozhlédly kolem. A stojí-li nablízku ještě žebřík, nic není nepřekonatelné. Proto velký pozor – pád i z poměrně malé výšky může mít doživotními následky, či dokonce být fatální.

Pracovní nástroje

Děti si chtějí všechno samy vyzkoušet. Kladivo, ruční pila i takový krumpáč se dostávají do středu jejich zájmu. O stupeň ještě nebezpečnější jsou pak sekera, srp nebo kosa – raději je nenechávejte dětem  na očích na očích, nebo zapomenuté někde v koutě zahrady. Zahradní elektrické nebo motorové přístroje včetně pily a sekačky se mohou stát pro dítě, pokud se k nim nečekaně přimotá, jednou z nejkrutějších zbraní. Myslete na to! Ať vaše léto proběhne v plné parádě bez pohrom.