Čertovy hlavy: Vytesal sochař mimozemšťany nebo měl jen bujnou fantazii?

Čertovy hlavy

U obce Želízy na Kokořínsku se nachází jedna z českých hádanek: Čertovy hlavy. Uprostřed lesa jsou dvě devět metrů vysoké hlavy, vytesané z pískovce. Mají šklebící se obličeje a zorničky ve tvaru šesticípé hvězdy. Jejich autorem je český sochař Václav Levý.

Osobnost Václava Levého

Václav Levý sice začínal jako kuchař na zámku, ale později se stal jedním z našich nejvýznamnějších sochařů 19. století, jehož dílo můžeme obdivovat krom jiného také v Chrámu sv. Víta v Praze. Václav Levý se prosadil i v zahraničí: svého času žil v Římě. Roku 1870 zemřel v Praze. K jeho žákům patřil třeba i Václav Myslbek.

Reliéfy poněkud děsivé, které jsou zvané Čertovy hlavy, vytesal v letech 1841 – 1846. Sochy umístěné v přírodě jsou většinou unikátní, a tak je tomu i u těchto, navíc jsou zajímavé okolnosti jejich vzniku.

Záhadný zážitek

Václav Levý se rád toulal po zdejších lesích – a při jedné takové procházce na počátku čtyřicátých let 19. století prý se mu mělo přihodit něco nevysvětlitelného: na nebi uviděl podivnou záři a ohnivé světlo, navíc kola, která se otáčela a u nich obří postavy, “kteréž diskutovaly a ukazovaly směrem do oudolí, a tak obludné byly, že nejlépe bude je do skal vytesati, než na jejich tvary zapomenu.”

Nic zlého se mu nepřihodilo, ale toto zvláštní pozorování způsobilo, že se dal opravdu do díla. V následujících letech k hlavám přibyly ještě další kamenné postavy a reliéfy, které můžeme na Kokořínsku vidět, ty však nemají s jeho zážitkem již nic společného.

Zážitek sochaře nebyl zas tak neobvyklý

Co to však bylo, co měl Václav Levý dle svého dobrozdání vidět? V Pražských novinách z roku 1897 bylo popsáno pozorování podobného objektu, který byl prý lidem znám již v roce 1619, kdy byl v písemných pramenech popsán “veliký a hrozný div na obloze nebeské…”

Tato pozorování zřejmě nejsou ničím, co by nás zas až tak překvapovalo. Z celého světa existují v historických záznamech zmínky o těchto jevech. Třeba v roce 1566 je psáno, že v Basileji se na obloze zjevila celá řada zářivých koulí, které prý spolu bojovaly s pomocí blesků. Nebo případ, který se stal roku 1663 v Robozoru v Polsku – přilétla prý z nebe obrovská koule o průměru asi 50 metrů a spadla do jezera. Po chvíli začala hořet jezerní plocha! Asi po hodině se z jezera vynořily dvě menší koule, které uletěly divákům z dohledu.

A další případy – takže mohl snad náš sochař pozorovat podobný výjev? Nebo je vše jen výplodem bohaté fantazie umělce? To již nezjistíme, ale jako památka se nám dochovalo toto záhadné sousoší, které jistě stojí za zhlédnutí. A to ať již Čertovy hlavy znázorňují cokoliv.