Bílé čáry z pardubických ulic musí zmizet. Umělecký projekt je zaměnitelný s dopravním značením

PARDUBICE – Bílá čára, která se objevuje a mizí. Čára, která se měla stát kruhem symbolicky propojujícím areál bývalé Prokopky a galerii GAMPA na Příhrádku. Pruh, který uprostřed pracovního týdne rozvířil stojaté vody pardubického dění.

Bílé čáry na pardubických ulicích symbolicky rozdělily mnohé Pardubáky na zastánce a odpůrce. Šlo o umělecký projekt s podtitulem „Výstava jako experiment a dialog s městským prostorem. Z galerie ven a zpátky dovnitř“, který měl od úřadů potřebná povolení vstoupit do veřejného prostoru.

Projekt slovenského umělce Martina Vongreje, který je společně s dalšími jedenácti autory zapojen do výstavy a uměleckého festivalu ve veřejném prostoru (Prázdno x Naplnění) organizovaného městskou galerií GAMPA a spolkem OFFCITY, byl koncipován jako studie prázdna, měl nabádat k přemýšlení nad tím, kdy, jak a proč zažíváme pocit prázdnoty v městském prostoru a rovněž vyzývat ke zvýšené pozornosti, zbystření smyslů, otevření se zkoumání nových myšlenkových i fyzických cest.

Jenže při ztvárňování projektu nebyly dodrženy dané podmínky, a proto včera zasáhla Městská policie Pardubice spolu s dopravním odborem Statutárního města Pardubice a Policií ČR a zjištění a výsledky jsou následující:
• Povolena byla jiná šíře pruhů
• Použita byla jiná, než schválená křídová barva
• V takovém provedení jsou čáry zaměnitelné s dopravním značením
• Čáry musí kvůli nedodržení parametrů autor odstranit do pátku 12. 7. 2019.

Podle autorů zabrala příprava uměleckého záměru několik měsíců a neobešla se bez mnoha jednání a vysvětlování dotčeným orgánům. Cílem bylo nalézt na všech stranách porozumění a nekonfliktní způsob realizace. V závěru autoři získali souhlasné stanovisko; to však za podmínek, že čára bude dočasného charakteru – do podzimu sama zmizí či bude odstraněna a že nebude zasahovat do dopravního značení.

Na tvorbě kruhu autor pracoval od pondělního rána. Společně s několika pomocníky kousek po kousku odměřovali linii kružnice a válečkem nanášeli vodou ředitelnou barvu, u které se očekávalo, že po několika deštích sama postupně vymizí. Ve středu ale na základě výzvy úředníků bylo nutné realizaci ukončit a již realizovanou čáru začít postupně smývat.

„Záměr – bez kruhu i bez čáry – však považujeme za úspěšný. Byl pro umělce, realizační tým i místní obyvatele určitou sociologickou sondou, cestou do prázdna i z prázdna ven. Potvrdil nebetyčnou odlišnost dvou světů – reálného, kde se člověk fyzicky setkává, nebojí se diskutovat, je otevřen novému poznání, názorům a pohledům na skutečnost, s nimiž nemusí souhlasit, ale respektuje je… a světa imaginárního, kde na základě domněnek vznikají iluze a postpravdy, kde otevřený dialog není možný a kde prázdno nacházíme v nenaplněnosti a odcizení,“ reaguje galerie GAMPA na dění okolo uměleckého projektu.

Určitý „otisk“ kruhu Martina Vongreje bude od 16. července až do 29. září k vidění na výstavě nazvané Prázdno v prostorách městské galerie GAMPA. A pokud si nenecháte ujít vernisáž 16. července a dorazíte v 17:00 ke GAMPĚ se svým bicyklem, budete si moci kruh i další realizace, jež v rámci festivalu vznikají, projet i s doprovodným komentářem.