Plzeňský centrální obvod hledá patrony pro 91 dětských hřišť

Zdroj: umo3.plzen.eu

PLZEŇ – Centrální obvod připravuje projekt na zlepšení a modernizaci dětských hřišť, zkvalitnění veřejného prostranství a další výsadby zeleně a rád by zapojil všechny ty, kteří o tento záměr projeví zájem.

V rámci případné vzájemné spolupráce obvod nabízí možnost stát se patronem vybraného hřiště, což by umožnilo ho „obrandovat“ logem firmy či společnosti, umístit sem atypický hrací prvek připomínající charakteristický výrobek nebo celé hřiště vytvořit v barvách firmy či společnosti.

V první fázi kontaktoval více než 50 firem a společností, které mají sídlo nebo provozovny na území třetího městského obvodu a nabídl jim spolupráci. Obvod si váží každé firmy i každého soukromníka a je otevřen novým nápadům, jak vylepšit veřejné prostranství a dětská hřiště a rád uvítá, když i doposud neoslovení podnikatelé ho budou kontaktovat se svými nápady a možností spolupráce.

Případný patron ať už některého z obvodních hřišť, kterých je včetně pískovišť a 11 větších komplexů 91, nebo péče o zeleň či veřejný prostor může být navíc prezentován prostřednictvím zpravodaje Městského obvodu Plzeň 3 s názvem „Trojka“, který vychází v nákladu 25 tisíc kusů a je čtyřikrát ročně zdarma distribuován do domácností na území obvodu. Dalším prezentačním kanálem jsou webové stránky obvodu www.umo3.plzen.eu