Symbolika letohrádku Hvězda nás může zavést až k rozluštění Kamene mudrců

Letohrádek Hvězda

Sedm kilometrů od Pražského hradu se nachází uprostřed stejnojmenné obory renesanční letohrádek jménem Hvězda. Nenazývá se tak náhodou, neboť má půdorys ve tvaru Šalamounovy šesticípé hvězdy neboli hexagramu. Ten má symbolizovat spojení dvou protikladných sil do jednoty. Z toho již můžeme usoudit, že Hvězda není jen renesančním zámečkem, který si dala postavit šlechta z pouhého rozmaru, naopak je obklopen mystikou. I dnes prý působí spíše jako začarovaný zámeček než jako lovecké sídlo.

Historie

Podle dávných pověstí měl právě na místě Hvězdy stát posvátný dub, před kterým hořel oheň, do jehož plamenů pak pohanští kněží vhazovali byliny, které jim měly navodit věštecké sny. Krom toho byla Hvězda postavena na průsečíku energetických zemských linií, které naši předkové znali už odedávna.

Letohrádek přikázal vystavět císař Ferdinand I,. ale největší zásluhu na jeho výstavbě má jeho syn, rakouský arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529 – 1595) – protože sám vytvořil náčrty i plány na jeho stavbu. A právě  tyto plány zúročili   v letech 1555 – 1558 italští stavitelé Giovanni Maria Avostalli a Giovanni Lucchese pod vedením Němců Haase Tirola a Boniface Wohlmuta.

Mystika stavby

Podstatné zde je, že je v letohrádku zakomponováno symbolicky posvátné číslo pět. Počet místností v jednotlivých patrech odshora dolů je pět a mají odpovídat letopočtu zahájení stavby: v nejvyšším poschodí se nachází pouze jedna místnost – velká hodovní síň. V šestém cípu letohrádku je schodiště, které návštěvníky vede vzhůru.

Také samo položení základního kamene arcivévodou Ferdinandem Tyrolským roku 1555 bylo mimořádné – do základů byly kladeny cenné předměty a talismany a na kameni samotném byl objeven latinsky psaný veršovaný nápis s odkazy na antický Řím.

Symbolika čísla pět

Číslovka pět byla v mnoha kulturách považována za číslo talentu a vědění – v Římě třeba existoval pětiletý cyklus očistných obětí (lustrum) – má to snad nějakou souvislost s Hvězdou? Pokud vydělíme letopočet 1555 pěti, dostaneme číslo 331 – v tomto roce získali křesťané v Římě náboženskou svobodu.

Pět + Hvězda – zdá se, že to může mít více významů, než se zdá. Ferdinand II. (který se stýkal s předními alchymisty) použil číselnou a jinou symboliku záměrně. Na základním kameni byla také objevena zmínka o narození Ježíše Krista, kterému předcházelo zjevení Betlémské hvězdy, jak víme.

Dalším unikátem letohrádku je to, že hexagram vzniká překrytím dvou rovnostranných trojúhelníků, horní symbolizuje oheň, spodní vodu. O hexagramech se říká, že citlivější jedinci v nich cítí zvláštní energii.

Další historické události

Ovšem po prvních padesáti letech, kdy tu bývalo veselo, nastaly pro Hvězdu krušné časy. Obora s letohrádkem stojí na západ od Prahy a z této strany většinou přicházela pohroma. První rány schytala téměř vždy Hvězda a bylo stále co opravovat. K důkladné opravě došlo po druhé světové válce, později se letohrádek změnil na Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, ale i to je již minulostí. V roce 1962 byl zařazen na seznam národních kulturních památek, je zpřístupněn veřejnosti a uvnitř je expozice o bitvě na Bílé hoře, která se odehrála nedaleko obory.

Tajemství, které není rozluštěno

Všechna patra letohrádku měla být očividně symbolem kroků, které museli tehdejší alchymisté absolvovat k dosažení kýženého výsledku: vyrobení Kamene mudrců. Podle některých badatelů právě na stropních freskách jednou objevíme návod, jak tento bájný kámen vyrobit.