Jak úspěšně reklamovat IX: Dejte si pozor na to, co je uvedeno v reklamačním protokolu.

Reklamační protokol je pro zákazníka důležitým dokumentem, protože se v něm mimo jiné uvádí, jakým způsobem má být vyřízena reklamace. Pokud mu nevěnujete pozornost, může se vám stát, že místo peněz dostanete nový výrobek, o který už po předešlé špatné zkušenosti nemáte zájem.

Pohlídejte si, co musí potvrzení o reklamaci obsahovat

Neexistuje žádný předpis říkající, jak má protokol o reklamaci přesně vypadat. Toto je důležité vědět pro případ, že si reklamaci sepíšete sami a v obchodě jste odmítnuti s tím, že nemáte zákonem předepsaný formulář. Zákon totiž pouze stanoví, že prodávající je povinen reklamaci písmeně potvrdit a dále uvádí, co toto potvrzení musí obsahovat. Zde patří zejména identifikační údaje toho, kdo reklamaci přebírá (tj. prodejny, servisu) a vaše, jakožto reklamujícího (nezapomeňte uvést své telefonní číslo či e-mailovou adresu pro rychlou komunikaci). Dále uveďte přesné označení výrobku a výstižný popis vady. Stačí ji popsat laickým způsobem, nikdo neočekává, že jste odborník. Dalším povinným údajem je datum uplatnění reklamace a posléze datum, kdy jste opravený výrobek převzali zpět. Jak víte z minulého článku, běh záruční lhůty se totiž po tuto dobu staví, tj. záruka se vám o dobu opravy prodlouží.

Pozor, co podepisujete

Nejčastějším kamenem úrazu bývá samotné vyřešení reklamace. Jako reklamující máte právo zvolit si, jaký způsob řešení reklamace preferujete, samozřejmě v rámci možností daných zákonem. O nich budeme podrobně hovořit v následujícím článku Jak úspěšně reklamovat X. Správně by vás měl poučit prodávající, což se ovšem mnohdy neděje. Pozor na nekalou praktiku některých prodejců. Předloží vám k podpisu formulář, v kterém je již vyplněn způsob, jakým chcete reklamaci řešit, aniž by se vás předem zeptali. Například v případě neopravitelné vady je již předem zaškrtnuté políčko „výměna zboží“, přičemž ve skutečnosti byste raději získali své peníze zpět. Pokud si toho však nevšimnete, později už nic nenaděláte.