Uzavírka Rooseveltovo mostu se bohužel trochu protáhne

Zdroj: plzen.eu

PLZEŇ – Na opravě Roosveltova mostu se usilovně pracuje, přesto dojde k posunutí stanoveného termínu uzavírky pro pěší, i když firma dělá maximum, aby bylo případně možné její dobu zkrátit.

Důvodem vzniklých komplikací je neplánované navýšení objemu prací na mostovce v oblasti mostu přes Tyršovu ulici. Původní termín uzavírky pro pěší, který byl stanoven do 31. července se tedy má posunout na 25. srpna. „Termín uzavírky je bohužel nutné prodloužit. Nicméně zhotovitel stavby společnost COLAS CZ předpokládá, že pokud nedojde k dalším nepředpokládaným komplikacím, mohl by být provoz obnoven na levém chodníku ve směru na Roudnou již v druhé polovině srpna. O tom budeme občany včas informovat,“ uvedla Andrea Fojtíková, technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně.

Jako náhradní trasa slouží most generála Pattona nebo Lochotínská lávka. Kompletní oprava má být hotova koncem listopadu. Už 2. září by se ale na most měla vrátit městská hromadná doprava i automobilová doprava, pro pěší bude průchozí jedna strana mostu.

Náklady na opravu mostu se pohybují kolem 25 milionů korun včetně DPH. Most se skládá ze tří částí, které mají rozdílné technické řešení. Směrem od centra je to mimoúrovňové křížení s Tyršovou ulicí, dále je to estakáda nad ulicemi Truhlářská a Kamenická a nakonec most přes řeku Mži.

Opravy mostu znamenají dlouhodobou výluku po něm vedené dopravy. V 1. etapě oprav byl most zcela uzavřen pro veškerou dopravu kromě MHD, provoz vedl po objízdné trase, tedy přes most generála Pattona, a to od 15. května do 30. června. V rámci 2. etapy je od 1. července most zcela uzavřen pro veškerou dopravu, provoz je veden po objízdné trase.